Tıbbi Atık İle Neden Temas Edilmemesi Gerekir? Zararları Nelerdir?

0
Advertisement

Tıbbi atıkların çevre ve insanlar üzerindeki zararları nelerdir? Tıbbi atıklarla temas edilmemesi neden önemlidir? Tıbbi atıklara ne gibi işlemler yapılmalıdır?

tıbbi atık

Kaynak: pixabay.com

Tıbbi atıklar, hastaneler, klinikler, laboratuvarlar, veteriner klinikleri ve diğer sağlık tesisleri tarafından üretilen atıklardır. Bu atıklar, enfeksiyon riski taşıyan virüsler, bakteriler ve diğer patojenler, kullanılan ilaçlar ve kimyasallar içerebilir.  Bu atıklar, insanlar ve çevre için ciddi sağlık riskleri taşıyabilir ve bu nedenle tıbbi atıklarla temas edilmemesi gerekmektedir. İşte nedenleri:

 • Enfeksiyon riski: Tıbbi atıklar, enfeksiyon riski taşıyan virüsler, bakteriler ve diğer patojenler içerebilir. Bu patojenler, atıkları işleyen veya taşıyan kişiler için enfeksiyon riski oluşturabilir.
 • Kimyasal riskler: Tıbbi atıklar, kullanılan ilaçlar ve kimyasallar içerebilir. Bu kimyasallar, insan sağlığı için potansiyel olarak zararlı olabilir. Bu nedenle, tıbbi atıklarla temas eden kişiler, bu kimyasalların sağlık etkilerine maruz kalabilirler.
 • Kesici ve delici malzemeler: Tıbbi atıklar arasında, kesici ve delici malzemeler de bulunabilir. Bu malzemeler, atık işleyen veya taşıyan kişiler için ciddi yaralanma riski taşır.
 • Çevresel etkiler: Tıbbi atıkların doğru şekilde işlenmemesi, çevre kirliliğine neden olabilir. Atıkların toprağa, su kaynaklarına veya diğer doğal alanlara yayılması, insan ve diğer canlıların sağlığı için ciddi riskler oluşturabilir.
 • Yasal yükümlülükler: Tıbbi atıkların işlenmesi ve imhası, çeşitli yasal düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemelere uymayan kişiler, yasal yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Sonuç olarak, tıbbi atıklarla temas etmek, ciddi sağlık riskleri taşıyan bir faaliyettir. Bu nedenle, sağlık tesisleri, atıkları doğru şekilde işlemek ve atık işleme ve taşıma konusunda eğitimli personel kullanmak için uygun tedbirleri almalıdır. Ayrıca, tıbbi atıkların doğru şekilde işlenmesi ve imha edilmesi için yönetmeliklere uyulmalıdır.

Tıbbi Atıklar Nasıl Toplanmalıdır?

Tıbbi atıkların doğru bir şekilde toplanması ve işlenmesi, insan sağlığı ve çevre açısından büyük önem taşır. Tıbbi atıkların doğru şekilde toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi ve imha edilmesi, enfeksiyon riskini azaltır ve çevre kirliliğini önler. İşte tıbbi atıkların doğru şekilde toplanması için bazı öneriler:

 1. Sınıflandırma: Tıbbi atıklar, tıbbi ürünler, kullanılmış cihazlar, cerrahi malzemeler ve patolojik atıklar gibi farklı türlerde olabilir. Tıbbi atıkların doğru şekilde toplanabilmesi için, öncelikle bu atıkların doğru şekilde sınıflandırılması gerekir.
 2. Konteynerler: Tıbbi atıkların doğru şekilde toplanması için uygun konteynerler kullanılmalıdır. Konteynerler, tıbbi atıkların türüne ve miktarına göre seçilmelidir. Konteynerlerin sızdırmaz, güvenli ve kolay taşınabilir olması önemlidir.
 3. İşaretleme: Tıbbi atık konteynerleri, üzerlerinde uygun şekilde etiketlenmelidir. Etiketler, içerisindeki atıkların türünü, miktarını ve tehlikeli olup olmadığını belirten bilgileri içermelidir.
 4. Taşıma: Tıbbi atıkların taşınması, özel eğitim almış ve uygun koruyucu ekipmanları kullanan personel tarafından yapılmalıdır. Taşıma sırasında, atıkların sızdırmaz konteynerlerde taşınması ve atık çantalarının tamamen kapatılması önemlidir.
 5. Depolama: Tıbbi atıklar, geçici olarak depolanabilirler. Depolama alanları, tıbbi atıkların türüne ve miktarına uygun şekilde tasarlanmalıdır. Depolama alanları, tıbbi atıkların çevreye yayılmasını önleyecek şekilde güvenli, sızdırmaz ve uygun şekilde işaretlenmiş olmalıdır.
 6. İmha: Tıbbi atıkların uygun şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından önemlidir. Tıbbi atıkların imha edilmesi için uygun tesislerin kullanılması ve atıkların imha sürecinde çevre ve insan sağlığına zararlı maddelerin açığa çıkmaması önemlidir.

Tıbbi atıkların doğru şekilde toplanması, işlenmesi ve imha edilmesi, enfeksiyon risklerini azaltır, çevre kirliliğini önler ve insan sağlığı için güvenli bir ortam yaratır. Bu nedenle, tıbbi atıkların doğru şekilde yönetilmesi, sağlık çalışanları ve halkın sağlığı için kritik öneme sahiptir.

Ayrıca, tıbbi atıkların doğru şekilde toplanması, işlenmesi ve imha edilmesi yasal olarak da zorunludur. Birçok ülke, tıbbi atıkların nasıl yönetileceğine dair yasal düzenlemelere sahiptir. Bu düzenlemeler, tıbbi atıkların doğru şekilde toplanmasını ve işlenmesini sağlamak için gerekli önlemleri belirler.

Advertisement

Sonuç olarak, tıbbi atıkların doğru şekilde toplanması ve yönetilmesi, insan sağlığı ve çevre açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, sağlık çalışanları ve diğer ilgili kişiler, tıbbi atıkların doğru şekilde toplanması ve işlenmesi konusunda eğitimli olmalı ve uygun yöntemleri kullanmalıdır.


Leave A Reply