Holozoik Beslenme Nedir? Hangi Canlılarda Nasıl Gerçekleşir, Örnekleri

0
Advertisement

Holozoik Beslenme nedir, nasıl gerçekleşir? Holozoik Beslenmenin aşamaları nelerdir, örnekleri, örneklerle anlatımı, hakkında bilgi.

Holozoik Beslenme

Holozoik beslenme, sıvıların veya katı gıda parçacıklarının içselleştirilmesi (yutulması) ve dahili işlenmesi ile karakterize edilen bir tür heterotrofik beslenmedir. Amipler gibi protozoalar ve insanlar gibi özgür yaşayan canlıların çoğu, yiyeceklerin vücuda sıvı veya katı olarak alındığı ve daha sonra parçalandığı bu tür beslenmeyi sergilerler ve buna holozoik beslenme denir. Çoğu hayvan bu tür beslenme sergiler.

Holozoik beslenmede enerji ve organik yapı taşları, kan ve çürüyen organik maddeler dahil olmak üzere diğer organizmaları veya diğer organizma parçalarını sindirerek elde edilir. Bu, enerji ve organik yapı taşlarının fotosentez veya kemosentez yoluyla elde edildiği holofitik beslenme ile ve sindirim enzimlerinin dışarıdan salındığı ve ortaya çıkan monomerlerin (küçük organik moleküller) doğrudan çevreden emildiği saprozoik beslenme ile çelişir.

Holozoik beslenmenin, genellikle bir organizma (mide ve bağırsaklar gibi) içindeki ayrı bölmelerde meydana gelen birkaç aşaması vardır:

  • Yutma: Hayvanlarda bu, yalnızca ağız yoluyla yiyecek almaktır. Protozoada, bu en yaygın olarak fagositoz yoluyla gerçekleşir.
  • Sindirim: Karmaşık büyük ve organik gıda parçacıklarının fiziksel olarak parçalanması ve karmaşık organik bileşiklerin küçük, basit moleküllere enzimatik olarak parçalanması.
  • Emilim: Sindirimin kimyasal ürünlerinin besin içeren bölmeden vücuda veya sitoplazmaya aktif ve pasif taşınması.
  • Asimilasyon: Emilen moleküllerin çeşitli metabolik süreçler için kullanılması.
  • Egestion: Genellikle dışkılama olarak adlandırılan sindirilmemiş materyalin atılması

amip beslenmesi

Örnek: Amip

Amipte beslenme süreci aşağıdaki gibidir:

Advertisement
  • Yutma: Besinlerin ağızdan içeri alınıp dişler tarafından parçalanması ve ilk sindirimin ağızda tükürük ile gerçekleşmesi işlemidir.
  • Sindirim: Besinlerin birkaç enzim kullanılarak sindirildiği ve hücreler tarafından enerji üretmek için kullanıldığı süreç.
  • Emilim: Hücrelerin sindirilen gıdalardan gelen enerjiyi kullandığı ve vücudumuzdaki dokuların oluşturulmasına yardımcı olduğu süreç.
  • Asimilasyon: Sindirilen besinlerin vücut hücrelerine taşınması sürecidir.
  • Egestion: Sindirilmemiş gıdaların vücuttan atılması işlemidir.

Örnek Soru ve Çözümü

Aşağıdakilerden hangisi holozoik beslenmeye örnektir.
A. İnsanlar
B. Mantarlar
C. Bakteriler
D. Virüs

Katı veya sıvı halde olabilen bazı karmaşık organik maddelerin yutulmasını içeren bir beslenme yöntemidir. Karmaşık yiyecekler daha sonra sindirim sistemindeki enzimler tarafından daha basit maddelere ayrılır. Holozoik beslenme aşamaları – yutma, sindirim, emilim, asimilasyon ve egestion.

A. İnsanlar – Holozoik beslenme bu nedenle heterotrofik bir beslenme şeklidir. Holozoik beslenmenin diğer örnekleri Amip, İnsanlar, Köpek, Kedi vb.’dir.

B. Mantarlar – Mantarların saprofitik beslenme şekli vardır. Ölü veya çürüyen organik maddeler üzerinde yaşarlar ve yiyeceklerini elde ederler. Karmaşık organik maddeleri daha basit formlara ayırmak için enzimler salgılarlar.

C. Bakteriler – Beslenme temelinde bakteri iki tiptir.
(i) Ototrofik
(ii) Heterotrofik
Ototrofik iki türden daha fazladır: Fotoototrofik ve kemoototrofik.
Ayrıca, heterotrofik iki tip fotoheterotrofik ve kemoheterotrofiktir.

D. Virüs – Virüsler canlı ve cansız arasında tutulur. Hareketsiz ve doğaldırlar. Virüsler, konakçının yaşam döngüsünü tamamlamasını gerektirir. Bu virüs çoğalmak için canlı hücrelere ihtiyaç duyar.

Advertisement


Leave A Reply