Türk Şairlerinden SABİT Kimdir?

0
Advertisement

Büyük Türk şairlerinden birisi olarak kabul edilen SABİT ile ilgili olarak kısaca bilgi veren yazımız.

SABİT (1650?-1712)

Büyük Türk şairlerindendir. Bosna’nın Öziçe (Uziçe) kasabasında doğmuştur. Kadılıklarda bulundu; en son Diyarıbekir kadısıydı. İstanbul’da öldü, Topkapı Maltepesi’ne gömüldü.

Asıl adı Alâettin olan Sabit, çağdaşlarını da, sonraki şairleri de çok etkilemiştir. Kaside, gazel ve mesnevilerinde kendine özgü üslûbu açıkça görülür; halk deyimlerini, atasözlerini çok kullanır. Şiirlerini toplayan divanı, «Edhem ve Hümâ», «Ömer ve Leys», «Berbername», büyük Kırım Hanı Selim Giray’ın savaş, zafer ve kahramanlıklarını anlatan «Gazaname» gibi mesnevileri, bir de «Miraçname»si vardır.


Leave A Reply