Cahit Arf Kimdir? Cahit Arf Hayatı Başarıları ve Matematiğe Katkıları

0
Advertisement

Cahit Arf kimdir kimdir ve ne yapmıştır? Ünlü Türk matematikçi Cahit Arf’ın hayatı, başarıları, çalışmaları ve matematiğe katkıları.

Cahit Arf

Cahit Arf (1910-1997)

Cahit Arf Selanik’te 1910 yılında dünyaya gelmiştir. Doğduktan kısa bir süre sonra ailesi ile birlikte, İstanbul’a gelen Cahit Arf lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamlamış; daha sonra Fransa’da Ecole Normale Superieure’de 1932’de yüksek öğrenimini tamamlamıştır. Daha sonra yurduna dönen Cahit Arf bir süre Galatasaray Lisesi’nde matematik öğretmenliği yapmıştır. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde görev almıştır. Bu sırada, doktora yapmak üzere Almanya’ya giden Cahit Arf, Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi’nde profesör unvanı ile görev almıştır. Daha sonra aynı üniversitede ordinaryüs unvamnı alan Cahit Arf 1962 yılında Robert College’de ders vermeye başlamıştır.

1964’de TÜBİTAK’ta bilim kolu başkanı olmuştur. 1985 ve 1989 yıllarında Türk Matematik Derneği Başkanı olmuştur.

1964 yılında Amerika’ya, California Üniversitesi’ne ders vermek üzere giden Arf, 1967 yılında dönmüştür. Dönüşünde ODTÜ’de görev almış; 1980 yılında emekli olduktan sonra, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü’nde görev almıştır.

1990’da cebir ve sayılar teorisi konusunda bir toplantı düzenlenmesini sağlamıştır. Bu toplantı Silivri’de yapılmıştır.
Cahit Arf 1997 yılında bir kalp krizi sonucunda hayata veda etmiştir.

Advertisement
Arf Halkaları

Arf Halkaları

Matematiğe Katkıları

Cahit Arf son dönemde yaşamış en önemli matematikçiler den biridir. Onun kendi adıyla anılan matematik kuramları vardır. Ona göre matematik resim gibi, müzik gibi bir sanattır. O bu sanatın özellikle cebir koluyla ilgilenmiştir. Ayrıca sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusundaki çalışmaları, cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan değişmezlere ilişkin Arf değişmezleri ve Arf Halkaları gibi matematik yazılarında ve çalışmalarında söz konusu edilen çalışmaları onun dünyanın belli başlı matematikçileri arasında sayılmasını sağlamıştır. Onun Arf Halkaları, Arf Değişmezleri ve Hasse-Arf Teoremi dünyaca bilinen çalışmalarıdır. Onun bu çalışmalarını sunduğu birçok makalesi bilimsel toplantılarda ve dergilerde yayınlanmıştır.

Cahit Arf matematiği bir çalışma konusu olarak görmekten çok bir yaşam şekli olarak algılamıştır. Ona göre matematik ezberlenmez; onu anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmak gerekir. Dolayısıyla, matematik hayatın bir parçası olarak nitelendirilmelidir.


Kısa Biyografisi

Cahit Arf

Cahit Arf; matematikçi, öğretim üyesidir (Selanik 1910-26 Aralık 1997).

Yüksek öğrenimini Paris’te Ecolé Normale Superieure’de tamamladı (1932). Galatasaray Lisesi’nde matematik öğretmeni, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak çalıştı. Doktorasını 1938’de Batı Almanya’da Göttingen Üniversitesi’nde verdi. İÜ Fen Fakültesi’ne doçent olarak atandı (1939). 1943’te profesör, 1955’te ordinaryüs profesör oldu. Cebir ve sayılar kuramı; elastisite konularındaki çalışmalarından ötürü 1948’de İnönü Armağanı’nı kazandı. Mainz Akademisi muhabir üyeliğine seçildi. 1962-1963 Robert Kolej’in Mühendislik Bölümü’ nde matematik dersleri verdi. 1964 ‘te Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kolu Başkanlığı’na getirildi. 1964-1966 arasında Amerika’da Princeton’da Institute for Advanced Study’de araştırma ve incelemelerde bulundu. 1966-1967 arasında Kaliforniya Üniversitesi ve Berkeley’de konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. Yurda dönüşünde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyeliğine atandı (1967). 1974’te matematik bilimine katkılarından ötürü kendisine Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Ödülü verildi. 1980’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden emekli oldu. Alanıyla ilgili makaleler yayımladı.

Advertisement


Leave A Reply