Nüzül Vergisi Nedir?

0
Advertisement

Osmanlı Devletinde nüzül vergisi nedir, kimden ve ne amaçla toplanırdı? Nüzül vergisinin özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi.

Orduyu Hümayun

Nüzül Vergisi

Nüzül Vergisi; Arapçada “inme”, “konaklama”, “konuk için hazırlanan yemek” anlamına gelir. Osmanlı Devleti’nde sefere çıkan ordu için halktan sabit bir bedel karşılığı toplanan yiyecek ve içeceğin menzil denen konaklama yerlerinde toplanmasıdır.

Osmanlı ordusunun ilk toplanma yeriyle cephe arasında konakladığı her menzilde, nüzul emini (konakçı başı) denen görevliler, sefer süresince olağanüstü yükümlülüğe bağlı yöre halkından sağladıkları zahireyi, hayvan yemini vb hazır ederlerdi. Nüzul yükümlülüğü ordunun cepheye varmasıyla sona ererdi. Hangi bölgenin ne kadar sürsat zahiresi (arpa, et, ekmek, yağ, bal vb) ya da sürsat akçesi vereceği merkezdeki menzil kayıtlarında belirlenmiş olurdu. Sürsat zahiresi arasında ana gereksinim maddesi sayılmayan yiyeceklere yer verilemezdi. Nüzul emini bedeli ödenerek alınan malların korunması, dağıtılması ve taşınmasından da sorumluydu. Nüzul işleri için Osmanlı kalelerinde büyük ambarlar, tahıl depoları vardı. Buralardaki stoklar her yıl üçte bir oranında yenilenirdi.

Osmanlı Devleti’nde, maaşlı (ulufeli) merkezi ordunun savaşta ve barışta idamesinin yanı sıra, kapıkulu ocakları ve eyalet askeri (tımarlı sipahiler) ile birlikte bütün ordunun sefere çıkması, çok büyük bir örgütlenme gerektiriyordu. Bu işlerin toplum üzerinde ne gibi bir yük oluşturduğu, bürokrasi ve orduyu beslemenin zaman içinde ağırlaşmasının reayanın basit ve genişletilmiş yeniden-üretim olanaklarını nasıl etkilediği henüz açıklığa kavuşturulmuş değildir. Bununla birlikte âvârız akçesi gibi tümüyle askeri nitelikli özel vergiler, ordu için yol ve köprü yapımı gibi işlerde devletin angarya koyma hakkı, özel bazı reaya kesimlerinin (örn. derbendciler) yarı-askeri destek faaliyetleriyle ömür boyu görevlendirilmeleri vb hep bu yükün önemli olabileceğini düşündürmektedir. Sefer halindeki ordunun ikmali için başvurulan nüzul ve sürsat da, ordunun geçtiği yolun iki tarafında kilometrelerce genişleyen bir şeritte yaşamı derinden etkileyebilen yöntemlerdir.

Nüzul, 18. yüzyılın ikinci yarısında geleneksel düzenini yitirmeye başladı. 19. yüzyılın başında da bu uygulama bırakılarak ordunun ikmal işleri için Konaklar Müfettişliği kuruldu.

Advertisement

Leave A Reply