Ünlü Yunan Filozof Aristoteles’in Resimli Anlamlı ve Öğretici Sözleri

0
Advertisement

Ünlü Yunan Filozof Aristoteles’e ait sözler, Aristoteles’in hayat, mutluluk, eğitim, felsefe ve birçok konuyla ilgili anlamlı ve eğitici sözleri.

Aristoteles Kimdir? Gerçekçiliğin Babası Antik Yunanlı Filozof

Kaynak : pixabay.com

Aristoteles

Aristo ( Aristoteles) (M.Ö. 384 – 322), Eski Yunanistan’ın ünlü bir filozofudur. Ege Denizinin kuzeydoğu kıyılarında bulunan Stageira’da doğmuştur. Babası Nikomakhos, Makedonya Kralı II. Amintas’ın sarayında hekimdi. Aristoteles on yedi yaşından otuz yedi yaşına kadar Platon (Eflatun) un öğrencisi olarak çalışmıştır. Bu 20 yıllık süre içinde, Akademia çalışmalarında Eflatun’un en büyük yardımcısı olmuştur. Aristoteles Akademia’da mantık ve metafizik çalışmalarından başka hukuk ve kanun meseleleriyle, matematik, astronomi ve hatta tıpla da meşgul oluyordu.. Bu devrede Eflatun’la aralarında bir fikir ayrılığına rastlanmaz.

Üstadı Eflatun’un ölümünden sonra Aristoteles gezgin bir hayat yaşamaya başlamıştır. 12 yıllık bir süreyi kaplayan hayatının bu kısmı Assos’ta, Lesbos (Midilli) Adasında, Makedonya kralının sarayında geçmiştir. Bu süre de öğrencisi İskender’in tahta çıkması ile sona ermiştir (M.Ö. 347-336).

Bu devrede Aterneus Kralı Hermeias’ın idaresindeki Assos’ta bir okul açan Aristoteles burada üç yıl öğretmenlik etti, kralın yeğeni Pythias ile evlendi. Bir yandan da siyaset meselelerine karşı ilgi göstermeye başladı. Pella’ya yerleştikten sonra Hermeias’ın Persler tarafından öldürüldüğünü öğrenince öğrencisi İskender’e Yunanistan’ın önderliğini yapmasını, Doğu’nun büyük kralını yenmesini telkin etti. İskender tahta çıktıktan sonra, Aristoteles, Makedonya’dan ayrılıp, Atina’ya döndü. Aristoteles artık kendini yalnız bilime vermişti, bir yandan Akademia’da ki öğretmenliğine devam ederken bir yandan da Lykeion adındaki kendi okulunu kurdu.

Aristoteles Sözleri

Aristoteles Sözleri

Arka resim Kaynak: pixabay.com

 • Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.
 • Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.
 • Felsefe kişilerin yaşama merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.
 • Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir.
 • Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınızı şey neyse siz osunuz.
 • Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz.

Aristoteles Sözleri

Kendini bilmek tüm bilgeliğin başlangıcıdır.
 • Bir düşünceyi kabul etmeden aklında tutabilmek eğitimli bir zihnin işaretidir.
 • Arkadaş nedir? İki bedende yaşayan tek bir ruh.
 • Umut, uyandıcı bir rüyadır.
 • Mutluluk kendimize bağlıdır.
 • Kalbi eğitmeden aklı eğitmek eğitim değildir.
 • Hiçbir büyük akıl, bir delilik dokunuşu olmadan var olmamıştır.
 • Arkadaş olmayı istemek hızlı bir iştir, ancak arkadaşlık yavaş olgunlaşan bir meyvedir.
 • Mutluluk hayatın anlamı ve amacı, insan varlığının tüm amacı ve sonudur.
 • Eleştiriden kaçınmak için hiçbir şey söyleme, hiçbir şey yapma, hiçbir şey olma.
Aristoteles Sözleri

Arka resim Kaynak: pixabay.com

Herkesin dostu, kimsenin dostu değildir.
 • Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
 • Çocukları iyi yetiştirenler, onları yetiştirenlerden daha çok onurlandırılır; çünkü bunlar onlara sadece hayat verdi, iyi yaşama sanatı.
 • Algılamak acı çekmektir.
 • Korkularını yenen kişi gerçekten özgür olacaktır.
 • Yaşayan ölüden ne kadar farklıysa, eğitimli eğitimsizden o kadar farklıdır.
 • Bilenler yapar. Anlayan öğretir.
 • Kim yalnızlıktan hoşlanırsa ya canavardır ya da Tanrı.
 • Arzularını yenen kişiyi, düşmanlarını yenenden daha cesur sayarım, çünkü en zor zafer nefse karşıdır.
 • Elli düşmanın panzehiri bir dosttur.
 • Sanatın amacı, şeylerin dış görünüşünü değil, iç anlamlarını temsil etmektir.
 • Yoksulluk, devrimin ve suçun ebeveynidir.
Aristoteles Sözleri

Arka resim Kaynak: pixabay.com

Bir savaşı kazanmak yeterli değildir; barışı organize etmek daha önemlidir.
 • Yüksek fikirli adam, insanların ne düşündüğünden çok gerçeği önemsemelidir.
 • İşte memnuniyet çalışmada mükemmelliği getirir.
 • Öğrenmek çocuk oyuncağı değildir; Acı çekmeden öğrenemeyiz.
 • Bunu felsefe sayesinde kazandım… Bazılarının kanun korkusuyla yapmaya zorlandıklarını emir almadan yapıyorum.
 • İyi yazmak için, kendinizi sıradan insanlar gibi ifade edin, ancak bilge bir adam gibi düşünün.
 • Tüm insan eylemleri bu yedi nedenden bir veya daha fazlasına sahiptir: şans, doğa, zorlama, alışkanlık, akıl, tutku ve arzu.
 • Bütün, parçalarının toplamından daha büyüktür.
 • Yapmadan önce öğrenmemiz gereken şeyleri yaparak öğreniriz.
 • En karanlık anlarımızda ışığı görmek için odaklanmamız gerekir.
 • Zihnin enerjisi yaşamın özüdür.
 • İyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmak her zaman aynı şey değildir.
Aristoteles Sözleri

Arka resim Kaynak: pixabay.com

Zeka, eğitimli küstahlıktır.
 • Arkadaşları olmadan, diğer tüm malları olsa bile kimse yaşamak istemez.
 • İyi bir takipçi olamayan, iyi bir lider olamaz.
 • Arzularına galip gelene, düşmanlarına galip gelenden daha cesur sayarım.
 • Onur, onurlara sahip olmaktan değil, onları hak ettiğimizin bilincindedir.
 • Bütün insanlar doğası gereği bilgiyi arzular.
 • Ne kadar çok bilirsen, o kadar bilmediğini bilirsin.
 • Tüm ücretli işler zihni emer ve bozar.
 • Mutluluk bir aktivite halidir.
 • Akıllı adamlar söyleyecek bir şeyleri olduğunda konuşur, aptallar bir şeyler söylemek zorunda oldukları için konuşur
 • Talihsizlik, gerçekten arkadaş olmayanları gösterir.
 • İlim, bollukta süs, darlıkta sığınak, yaşlılıkta rızıktır.
 • Tüm insanlar, yerleşik olanı değil, doğru olanı takip etmeye çalışmalıdır.
 • Doğa hiçbir şeyi boşuna yapmaz.
 • Bir arkadaş ikinci bir özdür.
Aristoteles Sözleri

Arka resim Kaynak: pixabay.com

Barış içinde yaşayabilmek için savaşıyoruz.
 • Karakter, neredeyse en etkili ikna aracı olarak adlandırılabilir.
 • Doğadaki her şeyde olağanüstü bir şey vardır.
 • Yasa Tutkudan Arınmış Akıldır.
 • Büyük adamlar her zaman aslen melankolik bir yapıya sahiptir.
 • Korku, kötülüğün beklentisinden kaynaklanan acıdır.
 • Mizahın sırrı sürprizdir.
 • Yeteneklerinizin ve dünyanın ihtiyaçlarının kesiştiği yerde; işte senin mesleğin yatıyor.
 • Felsefe insanları hasta edebilir.
 • Anneler, çocuklarına babalarından daha düşkündür, çünkü kendilerine ait olduklarından daha emindirler.
 • Komedi, erkekleri gerçek hayatta olduğundan daha kötü, Trajediyi daha iyi temsil etmeyi amaçlar.
 • Tek istikrarlı devlet, bütün insanların kanun önünde eşit olduğu devlettir.
 • Disiplin yoluyla özgürlük gelir.
 • Eğitimin kökleri acıdır ama meyvesi tatlıdır.
 • O, kendisinin en iyi arkadaşıdır ve mahremiyetten zevk alır, oysa hiçbir erdemi veya yeteneği olmayan adam kendi en büyük düşmanıdır ve yalnızlıktan korkar.
 • Cesaret, insan niteliklerinin ilkidir, çünkü diğerlerini garanti eden niteliktir.
Aristoteles Sözleri

Arka resim Kaynak: pixabay.com

Orkestrayı yönetmek için kalabalığa arkanı dönmelisin
 • Ruh asla zihinsel bir resim olmadan düşünmez.
 • Zaman her şeyi parçalıyor; her şey Zaman’ın gücü altında yaşlanır ve Zaman’ın geçmesiyle unutulur.
 • İyi bir hükümdar olacak olan, önce yönetilmiş olmalıdır.
 • Tüm Depremler ve Afetler birer uyarıdır; dünyada çok fazla yolsuzluk var
 • Bilgenin amacı zevk almak değil, acıdan kaçınmaktır.
 • Şiir, tarihten daha ince ve felsefidir; çünkü şiir evrenseli, tarih ise yalnızca tikeli ifade eder.
 • Ne korkak ne de aceleci değil, cesur olmalıyız.
 • Gençlik çabuk umulduğu için kolayca aldatılır.
 • Tekrar tekrar yaptığımız şey biziz. O zaman büyüklük bir eylem değil, bir alışkanlıktır
 • Hafıza ruhun katibidir
 • İnsanlar, yalnızca biçimlerine göre değil, yaşam tarzlarına göre de kendi suretlerine göre tanrılar yaratırlar.
 • Tanrılar da şakaya bayılır.
 • Öfke bir hediyedir
 • Mutluluk kendine yeter.
 • Eğer işler istediğimiz gibi gitmiyorsa, biz de onları olduğu gibi dilemeliyiz.
Aristoteles Sözleri

Arka resim Kaynak: pixabay.com

İnsan doğası gereği politik bir hayvandır.
 • Erkekler, sürekli olarak belirli bir şekilde hareket ederek belirli bir nitelik kazanırlar… adil eylemler gerçekleştirerek adil, ölçülü eylemler gerçekleştirerek ılımlı, cesur eylemler gerçekleştirerek cesur olursunuz.
 • Tatmin edilmemek arzunun doğasında vardır ve çoğu insan sadece onu tatmin etmek için yaşar.
 • Yapma gücümüzün içinde ne varsa, aynı zamanda yapmama gücümüzde de vardır.
 • Demokrasi, insanların eğer herhangi bir açıdan eşitlerse mutlak olarak eşit olduklarını düşünmelerinden doğmuştur.
 • İnsan, amaç arayan bir hayvandır. Hayatı, ancak hedeflerine ulaşıyor ve çabalıyorsa anlam kazanır.
 • İnsanlığı yönetme sanatı üzerine kafa yoran herkes, imparatorlukların kaderinin gençliğin eğitimine bağlı olduğuna ikna olmuştur.
 • Bir düşünceyi kabul etmeden aklında tutabilmek eğitimli bir adamın işaretidir.
 • En iyi arkadaş, benim iyiliğimi dilemekle benim iyiliğim için dileyen adamdır.
 • Ahlaki mükemmellik, alışkanlığın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Adil davranışlarda bulunarak adil, ölçülü davranışlarda bulunarak ölçülü, cesur davranışlarda bulunarak cesur oluruz.
 • Bu erdemler, insanda yaptığı eylemlerle oluşur… İnsanın iyiliği, ruhun eksiksiz bir yaşamda mükemmellik yolunda çalışmasıdır.
 • Aşk, iki bedende yaşayan tek bir ruhtan oluşur.
 • Sanatın gereği olarak, olası imkansız her zaman imkansız olana tercih edilir.
 • Cesur eylemler yaparak cesur oluruz.
 • Tekrar tekrar yaptığımız şey biziz. Başarı bir eylem değil, bir alışkanlıktır.
 • Bir şey anlayacaksanız, başlangıcını ve gelişimini gözlemleyin.

Advertisement

Leave A Reply