Üst İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Üst Geçen Atasözü

0
Advertisement

İçinde ve anlamında üst kelimesi geçen atasözleri nelerdir, anlamları. Üst hakkında atasözleri ve açıklamaları.

Üst İle İlgili Atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Üst İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • *** “akıl akıldan üstündür”
  bir kimsenin aklına gelmeyen bir çare, başka birinin aklına gelebilir.
 • *** ” ayının kırk türküsü var, kırkı da ahlat üstüne”
  bir kimsenin hep aynı şeyi veya hikâyeyi anlatması karşısında söylenen bir söz.
 • *** “dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz”
  aynı evde oturan iki aile arasında er geç birtakım anlaşmazlıklar çıkar.
 • *** ” dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar”
  yenilmesi imkânsız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinir.
 • *** “dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı”
  yersiz ve saçma sözler karşısında söylenen bir söz.
 • *** ” ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver”
  verilecek ücret ne kadar çok olursa olsun, her iş uzmanına yaptırılmalıdır.
*** ” el el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz”
her şey birbirinin üstüne konulamaz, birbiriyle birleştirilemez.
 • *** ” el elden üstündür (ta arşa kadar)”
  bir kimse, kendisinden üstün bir başkasının da olabileceğini bilmelidir.
 • *** ” el üstünde gömlek eskimez”
  eğreti olarak alınan şey, dikkatle korunur; bir süre sonra olduğu gibi geri verilir.
 • *** “et ne kadar arık olsa üstüne ekmek yaraşır”
  bilgili ve görgülü kişi, iş başında ve zengin olmasa da bilgisiz ve görgüsüz kişilerin üstünde yer alır.
 • *** “iyi insan sözünün üstüne gelir”
  yokluğunda kendisinden söz edilen kimse, konuşmanın üzerine gelirse o iyi insandır, denilir.
 • *** “kediye bokun kimya demişler, üstünü örtmüş”
  iyilik sevmeyen, karşısındakinin iyi olmasını istemeyen kişi, atacağı bir şeyi diğerine yaramaması için faydalanılamayacak duruma getirir.
 • *** ” kediyi sıkıştırırsan üstüne atılır”
  senden çekinen, korkan kişi, çok sıkıştırırsan sana karşı gelir.
 • *** “onmadık (talihsiz) hacıyı deve üstünde (Arafat’ta) yılan sokar”
  amacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar
 • *** ” seyrek git sen (sıkça varma) dostuna, kalksın ayak üstüne”
  kişi dostuna sık sık giderse seyrek gittiğinde gördüğü konukseverliği görmez.
 • *** “suç samur kürk olsa kimse üstüne almaz”
  hiç kimse suçlu olduğunu kabul etmek istemez.
 • *** “taş taş üstünde olur, ev ev üstünde olmaz”
  aynı evde oturan iki aile arasında er geç birtakım anlaşmazlıklar çıkar.
 • *** “veren el, alandan üstündür”
  yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.
Çirkefe Taş Atma Üstüne Sıçrar:

ANAFİKİR : Kötü olarak tanınan kişilerin tepkisine yol açacak davranışlardan kaçınmalı.

Bir insanın toplum içinde alabileceği en olumsuz damga kötü damgasıdır. Kötü olarak tanınan kişinin toplum kurallarına uyması beklenemez. Çünkü kaybedeceği bir şeyi kalmamıştır. Ancak toplumdan acısını almak için sürekli fırsat kollar. Başkalarını da kendisi gibi kötü yapmaya, onları kötü tanıtmaya çalışır. Onu daha kötü göstermek için çabalamak, kişinin zararına sonuçlanır. Bu yüzden kötü olarak bilinenleri iyi tanımalı, onların kötülüğünün bize bulaşmasına yol açacak her türlü davranıştan sakınmalıyız.


Leave A Reply