Van Eyck Kardeşler (Hubert van Eyck ve Jan van Eyck)

0
Advertisement

Hubert ve Jan van Eyck kardeşler hakkında kısa bilgiler. Van Eyck Kardeşler hakkında bilgiler.

Jan van Eyck

XV. yüzyılda yaşamış olan Hollandalı Jan ve Hubert van Eyck kardeşler resim sanatına önemli yenilikler getirmişlerdir. Bu iki kardeş ressam eserlerinde ilk defa atmosferden faydalanmışlar, ışık oyunlarına çok önem vermişlerdir. O devirde pek az kullanılan yağlı boyayı da daha çok işe yarar hale onlar getirmişler hemen hemen bütün tablolarını yağlı boyayla yapmışlardır. Böylece, resim sanatında yağlı boya tablo çığırı açılmış oluyordu. Eyck Kardeşler’in tablolarında en ufak detayın bile unutulmamış olması günümüzün ressamlarına garip ve anlamsız görünebilirse de onlar bu detayların eserin konusunu tamamladığını düşünmüşlerdi. Eyck Kardeşler’in tabloları ışık oyunlarının güzelliğiyle dikkati çeker.

Hubert van Eyck ve Jan van Eyck Kardeşler

Hubert van EYCK (1370 – 1426) : Bazı sanat tarihçileri Hubert van Eyck’in ressamlığını inkar ederler, onun yaptığı sanılan tabloların aslında kardeşi Jan van Eyck tarafından yapılmış olduğunu ileri sürerler. Hubert’in özel hayatı hakkında da pek fazla bir şey bilinmiyor. Jan van Eyck bir tarihte ağabeysinden bahsederken “Hollanda’nın yetiştirdiği en kuvvetli ressamlardan biridir” demişti. Fakat Hubert van Eyck’in imzasını taşıyan hiçbir eserin bulunmaması Jan van Eyck’in yaptığı tabloların bir kısmının Hubert van Eyck’e maledilmiş olması ihtimallerini kuvvetlendirmektedir. Yağlı boya resim yapmayı iki kardeşin beraber kararlaştırdıkları tahmin ediliyor.

Jan van EYCK (1380-1441) : Hollandalı ressamlar arasında en önemlilerinden biridir. Her gördüğünü olduğu gibi resmetmeye çalışan realist bir sanatçıydı. Ele geçen belgelerden Jan van Eyck’in bir süre Bavyera Dükü’nün yanında minyatür ressamı olarak çalıştığını gösteriyor. Daha sonra Portekiz’e davet edilen Jan van Eyck, Portekiz Kralı ile evlendirilmesi kararlaştırılan küçük Elizabetha’nın portresini yapmıştır. 1431’de Bruges’e yerleşen ressam devrin tanınmış kişilerinden biriydi. Dini ve tarihi tablolar yapıyordu. Ressamın Bruges’e yerleştikten sonra yaptığı tabloların hepsinin üzerlerinde yapıldığı tarihler yazılıdır. Sanatçı, hayatının son yıllarında tarzını daha da kuvvetlendirmiştir. Jan van Eyck’in etkisi altında kalan ressamlar bulunmakla beraber bir akım yaratamamıştır. Eserlerinin bir kısmı bugün müzelerde bulunmaktadır.

Advertisement

Leave A Reply