Vietnam Savaşı Nedir? Kimler Arasında Gerçekleşti? Tarihi ve Sonuçları

0
Advertisement

Vietnam Savaşı hangi tarihte, kimler arasında gerçekleşmiştir? Vietnam Savaşı tarihi, nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi.

Vietnam Savaşı

Vietnam Savaşı

Vietnam Savaşı; Vietnam Savaşı bölünmüş bir ülkenin iki tarafı arasında yapıldı. Komünist Kuzey Vietnam 1954’ten 1975’e kadar ABD’nin desteklediği Güney Vietnamlılara karşı ülkeyi birleştirmek için savaştı.

19. yy. süresince ve 20. yy.ın başlarında Vietnam Indo China’daki Fransa İmparatorluğu’nun bir parçasıydı. 1946’da komünist lider Ho Chi Minh ve Vietminh kuvvetleri Fransızlara savaş ilan etti. 1954’te Vietnam, Ho Chi Minh’in başkanı olduğu Kuzey Vietnam ile ABD tarafından desteklenen komünizm karşıtı Güney Vietnam arasında bölündü. Ho Chi Minh iki ülkeyi tekrar birleştirmeye kararlıydı. Kuzey Vietnamlılar hükümetlerine ve Amerikalılara karşı savaşan Güney Vietnamlı komünistler Vietkonglara arka çıktı.

Amerika’yla savaş

Amerikalılar domino teorisine inanıyorlardı. Şöyle ki bir ülke komünistlerin eline düşerse onun yanındaki ve yanındakinin yanındaki de düşecekti. Bunun olmasını engellemek için Amerikalılar her yerde komünistlere karşı direnmeye karar verdi. 1965’te ABD, Kuzey Vietnam’ı bombalamaya başladı. 1967 yazına gelindiğinde savaşan 2 milyon ABD askeri vardı.

Amerikalılar, tanklarının ve ağır toplarının işe yaramadığı Vietnam’ın balta girmemiş ormanlarında ve bataklıklarında savaşmak için eğitilmemişlerdi. Kuzey Vietnam ve komşu ülkelere çok ciddi çapta hava saldırılan düzenlediler. Sivil hedeflere de saldırıldı. Ormanın büyük bir kısmı bombalar ve kimyasal silahlarla tahrip edildi. Ancak Vietkong ilerlemesini hiçbir şey durduramadı.

Advertisement

1968’de Amerikalılar savaşı kazanamayacaklarını anladılar ve bir sonraki yıl barış görüşmeleri başladı. 1973’te ateşkese karar verildiğinde bütün Amerikan kuvvetleri çekilmişti. Ateşkes 1974’te bozuldu ve bir yıl sonra Güney Vietnam komünistlere yenilince ülke tekrar birleşti.

Kaynak 2

Vietnam Savaşı (1965- 1973)

1854 Cenevre Antlaşması ile Kuzey ve Güney Vietnam adında bağımsız devletler ortaya çıkmış, bu ülkelerden Kuzey Vietnam Kominizm rejimini benimsemiştir. ABD bu olay karşısında Güney Vietnamla ilgilenmeye başladı. (ABD Sovyet Rusya’ya karşı bir politika izlediği, için Güney Vietnama yönelmiştir.)

Vietnam Savaşı, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Kuzey ve Güney Vietnam olarak ikiye bölünen Vietnam da; SSCB ve Çin’in Kuzey, ABD’nin Güney Vietnam’ın yanında savaşa girmesi ile cereyan etmiştir.

Kennedy suikastına kadar bölgeye savaşçı güç göndermeyen ABD, suikast sonrasında başa geçen Johnson döneminde “Tonkin Körfezi Baskını” ile bazı gemilerin batırılması üzerine Kuzey Vietnam’a askeri güç göndermeye ve bölgeyi havadan bombalamaya başlamıştır. Savaşa katılan ABD’li askerlerin çoğunun yaralı ve ölü olarak ülkelerine dönmeleri ABD kamuoyunda tepkilere neden olmuştur. Vietnam Savaşı’nı sona erdiren barış antlaşması 1973’te Paris’te imzalandı.


Leave A Reply