Yeme İçme İle İlgili Hadisler

0
Advertisement

İslam dininde Hz. Muhammed’in söylediği rivayet edilen yemek, içmek adabı ile ilgili sözler, hadisler nelerdir? Yemek içme hakkında hadisler.

İki kişinin yemeği üç kişiye yeter; üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.
Savaşta eş’arilerin erzağı tükenmeye yüz tutunca yahut Me dine’de çoluk-çocuklarının yiyeceği kıtlaşınca yanlarında bulunan yiyeceği bir bez içinde toplayıp sonra aralarında aynı kabla eşit şekilde bölüştürürler. Onlar bendendir, ben de onlardanım.
Hiç biriniz, asla kendi ellerinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir; Allah Resulü Davud (A.S.) el emeği ile kazandığını yerdi.
Peygamber’imiz (S.A.S.) bana «Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye» buyurmuştur.
Herhangi biriniz yemek yerken Allah’ın adım ansın. Yemeğe başlarken Allah’ın adını anmayı unutmuşsa o zaman —Bismillahi evvelehu ve Ahırehu (başında da sonunda da Allah’ın adı ile)— desin.
Herhangi biriniz evine girerken ve yemeğe başlarken Allah’ı anarsa şeytan arkadaşlarına —bu evde ne kalabilir ve ne de yemek yiyebilirsiniz— der. Fakat herhangi biriniz eve girerken Allah’ı anmazsa şeytan arkadaşlarına —barınağınıza kavuştunuz— der, eğer adam yemek yerken de Allah’ı anmazsa o zaman şeytan —hem barınağa ve hem de yemeğe kavuştunuz.
Kim yemek yer de arkasından «Elhamdülillâhillezi etameni hazâ ve re zekanihi min gayri havlin minni velâ kuvvetin (Benim hiç bir etkim ve girişimim olmaksızın bu yemeği bana rızık olarak nasip edip bana yediren Allah’a hamdolsun)» derse geçmiş tüm günahları affedilir.
Herhangi biriniz yemeğe çağırılınca davete icabet etsin. Oruçlu ise çağırana dua etsin; oruçlu değilse yesin.
Bereket yemeğin ortasına iner. Buna göre çanağın ortasından değil, kenarlarından yiyin.
Develer gibi içeceği bir kerede değil, iki veya üç kere ara ve rerek için; içerken besmele çekin ve içeceği ağzınızdan uzaklaştırırken de Allah’a hamdedin.
Peygamber’imiz (S.A.S.) «bir gruba su ikram eden kimse, (su içmede) onların sonuncusudur» buyurmuştur.
Peygamber’imiz (S.A.S.) bize ipek ve atlas kumaş giymeyi altın ve gümüş kablardan içecek içmeyi yasak kıldı ve «bunlar dünyada onların, ahirette de sizindir» buyurdu.


Leave A Reply