Yenişehirli Avni Bey Kimdir? Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

XIX. Yüzyıl Türk edebiyatının temsilcilerinden birisi olarak kabul edilen Yenişehirli Avni ile ilgili bilgiler. Yenişehirli Avni kimdir eserleri nelerdir?

Yenişehirli Avni

YENİŞEHİRLİ AVNÎ (1827 – 1884)

Kimdir?

XIX. yüzyıl Türk edebiyatının ünlü şairlerindendir. Divan tarzında gayet kuvvetli eserleriyle tanınmıştır. Yenişehir’de doğdu, oranın eşrafından Bekir Paşa’nın oğludur. Bağdat’ta Divan Katipliğinde ve İstanbul Bidayet Mahkemesi üyeliğinde bulundu.

Bugün topraklarımızın dışında kalan Balkanlardaki kültür şehirlerimizden Yenişehir’de doğmuştur.

İstanbul’a geldikten sonra çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Bir ara divan kâtibi olarak Bağdat’a gitmiştir. İstanbul’a döndükten sonra eşini ve oğlunu arka arkaya yitirmesi üzerine ömrünün geri kalan kısmını maddi ve manevi sıkıntılar içinde geçirmiştir.

Özel bir eğitim görmüş, iki yabancı dil bilmektedir. Batı edebiyatını kaynaklarından incelemiştir.

Advertisement

XIX. yüzyıl klasik Türk edebiyatı temsilcilerindendir. Mevleviliği benimsemiştir. Son derece alçak gönüllü bir şairdir.

Eserlerinde tasavvufi konular ağırlıktadır. Tanzimat şairlerinin, hatta Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın hayranlığını kazanan bir şiir ustasıdır. Divan, Mesnevî Tercümesi ve Âb-nâme gibi eserleri vardır.

Mevlevî tarikatına mensup olduğundan, öldüğünde İstanbul’da Bahariye Mevlevihanesine gömüldü. Yenilik cereyanlarına uzak kalmış olmasına rağmen XIX. yüzyılın edebiyat âleminde önemli bir yeri vardır. Şiirleri Divan tarzının en güzel örneklerindendir. Üslûbu Nefî’nin üslûbuna benzetilir. Bu arada Farsça şiirleri de vardır. Basılmamış bir divanı varsa da şiirlerinin hepsi bu eserde toplanmamıştır.

Eserleri

  • Divan (1890 yılında damadı tarafından bastırıldı)
  • Âteşkede (Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk’ına nazire olarak yazılmış tamamlanmamış bir mesnevidir)
  • Mesnevî Tercümesi (Mesnevi’nin ilk üç cildinin mensur olarak çevirisi olan bu eser, tamamlanmamıştır.)
  • Mir’at-ı Cünun (678 beyitten oluşan tamamlanmamış bir mesnevidir)
  • Abname (Beşiktaş Mevlevîhânesi’ndeki susuzluğu II. Abdülhamid’e şikayet için yazılmış bir dilekçedir.)
  • İntak (Rumcadan tercüme ettiği roman)

Bir ara divan kâtibi olarak Bağdat’a gitti. İstanbul’a tekrar döndüğünde eşini ve oğlu Hüsameddin’i peş peşe yitirmesi nedeniyle kendini içkiye verdi ve ömrünün geri kalan kısmını maddî ve manevî sıkıntılar içinde geçirdi. Hayatta kalan tek çocuğu olan kızı Muhsine’den üç torunu oldu. Son yıllarında Üsküdar Bidayet Mahkemesi üyesi olarak görev yapan şair, Encümen-i Şuara Topluluğu içinde yer aldı. 1884 yılında İstanbul’da öldü. Eyüp Bahariye Dergâhı Mezarlığı’nda kayınpederi ve eşinin mezarı yanına defnedildi. Bu mevlevihane 1940’larda yanmış, mezarlar Eyüp Mezarlığı’nın bir köşesine taşınmıştır


Leave A Reply