Yöneticide Bulunması ve Bulunmaması Gereken Özellikler, Madde Madde

0
Advertisement

Yönetme ve yönetici nedir? Yöneticide bulunması ve bulunmaması gereken özellikler nelerdir? Yöneticinin görevleri hakkında bilgi.

Yöneticinin Özellikleri

Yöneticide Bulunması ve Bulunmaması Gereken Özellikler - Madde Madde

Kaynak: pixabay.com

Yönetme

Yönetme, emir-kumanda etme, karar verme, yönlendirme, sevk ve idare etme anlamlarına gelmektedir.

Yönetme, otorite denen, insanlara iş yaptırabilirle gücü anlamına gelen meşru yetki ya da güce dayanır. Otorite yasalardan, kişilikten, makamdan ve hiyerarşiden kaynaklanabilir. Üstlerin otoritesini astların kabulü ve kabul alanı (üstlerin emirlerini kabul etme çerçevesi, sınırı) sivil kuruluşlarda çok dar, askeri kuruluşlarda geniştir. Otorite ile düzen ve koordinasyon sağlanır. Emir vererek yöneticiler iş yaptırırlar. Emir işin yapılmasını asttan istemektir. Direktif ise yol gösterme rehberlik etmedir.

Yöneticide bulunması gereken özellikler:

 • Yönetimin fonksiyonları olarak adlandırılan temel fonksiyonları yerine getirmelidir.
 • Personelini dinlemelidir.
 • Düşüncelerini personeline açıklamalıdır.
 • İşyeri ile ilişkilerini kesmemelidir.
 • Personele girişimcilik ruhu aşılamalıdır.
 • Yetki devrinde cömert olmalıdır.
 • İyi eleman yetiştirmelidir.
 • Herkesi yeteneğine uygun işlerde çalıştırmalıdır.

Yöneticide bulunmaması gereken özellikler:

 • Taraf tutma
 • Anlayış noksanlığı
 • Kararsızlık
 • Etki altında kalma
 • Korku
 • İleriyi görememe
Yöneticide Bulunması ve Bulunmaması Gereken Özellikler - Madde Madde

Kaynak: pixabay.com

Yöneticinin personeline karşı görevleri:

Yöneticinin personeline karsı bazı görevleri vardır. Bunlar şu şekilde

 • Koruma
 • Denetleme
 • Cezalandırma
 • Ödüllendirme
 • İlgilenme
 • Geliştirme

Çalışanın Görev Yaparken Taşıması Gereken Nitelikler:

 • Yöneticinin görevlerini paylaşmalıdır.
 • Yöneticinin tutumunu temsil etmelidir.
 • Üstlere bilgi vermelidir.
 • Hiyerarşik düzene saygılı olmalıdır.
 • Üst yöneticiye yetkilerini devretmemelidir.
 • Üst’ün görevlerini kolaylaştırmalıdır.

Advertisement

Leave A Reply