10. Sınıf Kimya Konuları

0
Advertisement

10. Sınıf Kimya Konuları anlatımı, özetleri. 10. sınıf Kimya dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

ATOMUN YAPISI
Atom ve Elektrik
Elektroliz ve Faraday Elektroliz Kanunları
Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi
Kuantum Mekaniğinin Gelişimi
Atomun Kuantum Modeli
Modern Atom Modeli
Kuantum Sayıları.
Orbitaller ve Elektron Dağılımı
Bağıl Atom Kütlesi Yaklaşımı ve Mol Kavramı
Tanecik sayısı, kütle, hacim ve mol sayısı
PERİYODİK SİSTEM
Periyodik Sistemin Tarihçesi
Periyotlar, Gruplar, Bloklar ve Özellikleri
Özelliklerde Periyodik Değişim
Atom çapı, İyonlaşma enerjisi
Elektron İlgisi
Elektronegatiflik
Metlalik ve Ametalik dağılım
Oksit Bileşikleri, Hidroksit Bileşikler
Elementlerin Özellikleri
Metalik, ametalik ve yarımetalik özellikler
Alkali Metaller, Toprak Alkali Metaller, Halojenler, Soygazlar.
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Kimyasal Türler ve Etkileşimleri.
Atomlar, iyonlar, moleküller, radikaller
Güçlü Etkileşimler.
Kimyasal Bağlar
Bağ kuvvetleri. Bağ uzunluğu, Bağ açısı
İyonik Bağlar. Kovalent Bağlar.
Zayıf Etkileşimler.
Van der Waals Bağı.
Dipol-dipol etkileşimleri. Hidrojen Bağı
Katıların Sınıflandırılması.
İyonik, Kovalent, Metalikve Moleküler Katılar.
MADDENİN HALLERİ
Gazların Genel Özellikleri.
Ortak Özellikler.
Kinetik Teori.
Gazların Yayılması.
Gaz Kanunları. Miktar Hacim İlişkisi
Basınç Hacim İlişkisi
Sıcaklık Hacim İlişkisi
Sıcaklık Basınç İlişkisi
Genel Gaz Denklemi.
İdeal Gaz Denklemi
Gaz Karışımları.Kısmi Basınç.Buhar Basıncı.
Gazların Su Üzerinde Toplanması
Gerçek Gazlar.
Sıvıların Özellikleri. Yüzey Gerilimi.
Hâl değişimleri. Buhar Basıncı. Kaynama.
Katıların Özellikleri.
KARIŞIMLAR
Amorf ve Kristal Katılar.
Katıların Sınıflandırılması.
Çözeltiler.
Moleküler ve İyonik Çözünme.
Solvatasyon ve Hidratasyon.
Çözücü Türleri.
Çözeltilerin Sınıflandırılması.
Çözeltilerin Derişimi.
Yüzde Derişim.
Molar Derişim.
Çözeltilerde Özkütle.
Çözünürlük.
Elektron İlgisi
Elektronegatiflik
Metlalik ve Ametalik dağılım
Oksit Bileşikleri, Hidroksit Bileşikler
Elementlerin Özellikleri
Metalik, ametalik ve yarımetalik özellikler


Leave A Reply