12. Sınıf Fizik Radyoaktiflik İle İlgili Testler, Sorular ve Çözümleri

0
Advertisement

12. sınıf Fizik dersi, Radyoaktiflik ile ilgili sorular ve cevapları. 12. sınıf fizik testleri, soruları ve çözümleri.

Test

12. Sınıf Fizik Radyoaktiflik İle İlgili Testler

TEST 1

1. \displaystyle _{15}^{31}P+_{2}^{4}\alpha \to X+_{1}^{1}P
Yukarıdaki reaksiyona göre, X elementinin nötron sayısı kaçtır?

A) 10
B) 14
C) 16
D) 18
E) 19

2. Yarı ömrü 3 yıl olan radyoaktif bir maddenin bozunma sabiti (λ) kaç \displaystyle {{s}^{-1}} dir? (1 yıl = 3 10^7 s)

Advertisement

A) \displaystyle {{7,7.10}^{-9}}
B) \displaystyle {{7,7.10}^{-7}}
C) \displaystyle {{17,7.10}^{-9}}
D) \displaystyle {{15,4.10}^{-8}}
E) \displaystyle {{2.10}^{-9}}

3. I. Metalik bağ —- Metaller arasında oluşur.
II. Kovalent bağ —- Ametaller arasında oluşur.
III. İyonik bağ —- Metaller ile ametaller arasında oluşur.
Yukarıdaki karşılaştırmalardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

4. X radyoaktif çekirdeğinin yarı ömrü \displaystyle {{1,6.10}^{6}} yıldır.
Buna göre, \displaystyle {{10}^{17}} tane X çekirdeğinin aktivitesi kaç Bq dır? (1 yıl = \displaystyle {{3.10}^{7}} s alınacak)

A) \displaystyle {{1,44.10}^{3}}
B) \displaystyle {{1,44.10}^{5}}
C) \displaystyle {{7,2.10}^{4}}
D) \displaystyle {{7,2.10}^{3}}
E) \displaystyle {{3,36.10}^{4}}

5. Başlangıçta \displaystyle {{12.10}^{18}} tane çekirdeği bulunan bir radyoaktif maddenin yarılanma ömrü 6 yıldır.18 yıl sonra ne kadar çekirdek kalmış olur?

Advertisement

A) \displaystyle {{3.10}^{18}}
B) \displaystyle {{1,5.10}^{18}}
C) \displaystyle {{3.10}^{6}}
D) \displaystyle {{1,5.10}^{6}}
E) \displaystyle {{6.10}^{6}}

6. \displaystyle I._{30}^{70}Zn
\displaystyle II._{32}^{70}Ge
\displaystyle III._{27}^{60}Co
Atom ve kütle numaraları verilen Zn, Ge ve Co elementlerinin çekirdek yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) III > II > I
B) II > III > I
C) I = II > III
D) III > I = II
E) I = II = III

7.• Radyoaktif bir maddenin miktarı azaldıkça bozunma hızı azalır.
• Radyoaktif bir maddenin yaklaşık olarak ne kadar süre ile aktif kalacağı ortalama ömür olarak adlandırılır.
• Füzyon enerjisi fisyon enerjisinden büyüktür.
• Yarı ömür maddeler için ayırdedici bir özelliktir.
• Yarı ömür madde miktarına bağlıdır. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

8.

Yukarıdaki nicelik ve birimlerin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

9. Sürekli X-ışınları için,
I. Tüm dalga boylarına karşılık enerjileri vardır.
II. Belli frekanslarda ışımalardır.
III. Fotoğraf filmine etki ederler yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

10.

Yukarıdaki radyoaktivite bağıntıları ve kullanıldıkları hesaplamalardan hangileri doğru olarak verilmiştir?

Advertisement

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve I
E) I, II ve III

11. \displaystyle I._{1}^{2}H+_{1}^{3}H\to _{2}^{4}H+_{0}^{1}n+Enerji
\displaystyle II.4_{1}^{1}H\to _{2}^{4}He+2_{1}^{0}e+Enerji
\displaystyle III._{92}^{238}U\to _{90}^{234}Th+_{2}^{4}He+Enerji

Yukarıdaki reaksiyonlarda hangileri füzyon tepkimesidir?

A) I ve II
B) I ve I
C) Yalnız I
D) Yalnız II
E) Yalnız III

12. \displaystyle _{1}^{3}H+_{1}^{3}H\to _{2}^{4}He+2_{0}^{1}n Reaksiyonu tepkimesi ile ilgili,

I. Isı verendir.
II. Füzyon tepkimesidir.
III. Radyoaktif tepkimedir, yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

13. Nükleon başına düşen bağlanma enerjileri düşük olan hafif elementler birleşerek nükleon başına düşen bağlanma enerjileri yüksek orta ağırlıktaki elementlere dönüşür. Bu olaya ne denir?

A) Aktiflik
B) Ortalama ömür
C) Fisyon olayı
D) Füzyon olayı
E) Yarı ömür

CEVAP ANAHTARI 

TEST 1 ÇÖZÜMLERİ

1 – D
2 – A
3 – E
4 – A
5 – B
6 – C
7 – B
8 – C
9 – D
10 – C
11 – A
12 – E
13 – D

Advertisement


Leave A Reply