19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Ulusçuluk Hareketleri

0
Advertisement

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde meydana gelen ulusçuluk hareketleri nelerdir. Osmanlı Devleti ulusçuluk hareketlerin sonuçları hakkında bilgi

19. yy Osmanlı

19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Ulusçuluk Hareketleri

Fransız İhtilali’nden sonra yaygınlaşan ulusçuluk isyanları Avrupa’daki devletlerden sonra Osmanlı Devleti’nde de etkili olmuştur. Daha önce Viyana Kongresi’nde ulusçuluk isyanlarına karşı birlikte hareket etmeyi kararlaştırmış olan Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını istedikleri için aldıkları karara aykırı hareket ederek Osmanlı Devleti’ndeki ulusçu isyanları desteklemişlerdi. XIX. yüzyılın başından itibaren artarak devam eden ulusçu isyanlar Osmanlı Devleti’nin parçalanma sürecini hızlandırmıştır.

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda çıkan ulusçu ayaklanmaların bazı nedenleri şunlardır:

✓ Fransız ihtilali sonrasında Avrupa’da görülen özgürlük hareketlerinden etkilenilmesi

✓ Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesinin zayıflaması,

✓ Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını istemeleri nedeniyle azınlık isyanlarını desteklemeleri,

Advertisement

✓ Balkanlardaki bazı Osmanlı yöneticilerinin halka baskı yapması,

✓ XVIII. yüzyıldan itibaren Balkan topraklarında sürekli olarak savaşların yapılması nedeniyle halkın bundan zarar görmesi

Osmanlı Devleti’nde ayaklanan ilk azınlık Sırplar olmuştur.

19. Yüzyıl Sırp İsyanları
19. Yüzyıl Yunan (Rum) İsyanları


Leave A Reply