2. Balkan Savaşı Sonunda İmzalanan Antlaşmalar Hangileridir?

5
Advertisement

İkinci Balkan Savaşı Sonuçları, savaş sonunda yapılan antlaşmalar, 2. Balkan Savaşının sonuçları nelerdir? 2. Balkan Savaşı ile ilgili bilgi.

Balkan Savaşı

Balkan Savaşları Esnasında Çekilmiş Bir Fotoğraf

2. Balkan Savaşı Sonucunda Yapılan Antlaşmalar

1-Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913):

Balkan devletleri arasında yapıldı. Madde ve açıklamaları

 1. Bulgaristan I. Balkan Savaşı’nda aldığı toprakların büyük bir kısmını kaybetti.
 2. Bükreş Antlaşması Balkanlarda huzuru sağlayamadı.
 3. Bu antlaşmaya Osmanlı Devleti katılmadı.
 4. Bulgaristan Ege Denizi ile bağlantısını devam ettirdi.
2-İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)

İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalandı. Antlaşmanın İçeriği ise şu şekilde:

 1. Meriç nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi.
 2. Edirne, Kırklareli Dimetoka ve Kırkağaç Osmanlı Devletinde kaldı.
 3. Bulgaristan’daki Türklerin yasal hakları garanti altına alındı.
 4. Bulgaristan’daki Türklerin; isterlerse dört yıl içerisinde Türkiye’ ye göç edebilecekleri karalaştırıldı.
Açıklamaları:
 • Bulgaristan’ın Ege Denizi ile bağlantısı kesilmedi.
 • Bu günkü Türk-Bulgar sınırı yaklaşık olarak çizildi.
 • Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı öncesinde; savaş esnasında Bulgaristan üzerinden Almanya ile kara bağlantısı kurabilmek için Dimetoka’yı Bulgaristan’a bıraktı.
3-Atina Antlaşması (14 kasım 1913):

Atina Antlaşması Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalandı. Antlaşmanın içeriği ise şu şekildedir

 1. Yunanistan’daki Türklerin hakları güvence altına alındı.
 2. Yanya, Girit ve Selanik Yunanistan’a bırakıldı.
 3. Ege Adalarının durumu büyük devletlerin kararına bırakıldı.
 4. NOT : Büyük devletler 16 Kasım 1913’te aldıkları karar ile İmroz, Bozcaada ve Meis dışındaki Ege Adalarını Yunanistan’a, On İki Adayı da İtalyanlara verdiler.
4-İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914):

İstanbul Antlaşması Osmanlı devleti ile Sırbistan arasında imzalandı. Osmanlı’nın Sırbistan ile sınırı olmadığı için; bu antlaşma ile yalnızca Sırbistan’da kalan Türklerin hakları görüşüldü.


Balkan Savaşı Haritası

Balkan Savaşı öncesi ve sonrası

2. Balkan Savaşının Sonuçları

 1. Balkanlar’da azınlık durumuna düşen Türklerin hakları imzalanan antlaşmalarla güvence altına alındı
 2. Edirne ve Kırklareli Bulgaristan’dan geri alındı.
 3. Bulgaristan mağlubiyetini telafi etmek için I. Dünya Savaşına girdi.
Açıklamalar:
 1. İttihat ve Terakki Partisi savaştan sonra; orduyu, gençleştirmek ve Almanya’dan subaylar getirerek modernize etmek için harekete geçtiyse de; I. Dünya savaşı başladığı için İttihat ve Terakki Partisinin düşüncesi sonuçsuz kaldı.
 2. Mustafa Kemal Edirne’nin kurtuluşuna katılmıştır
 3. Arnavutluk Balkan Savaşlarına katılmamıştır
 4. Balkan Savaşlarından sonra Balkanlarda Rusya, Osmanlı yerine Avusturya ile karşı karşıya geldi
 5. Osmanlı’nın Almanya’dan faydalanarak orduyu ıslah etmek istemesi Osmanlı ile Almanya’yı birbirine daha fazla yaklaştırmıştır.
 6. Türk ordusu II. Balkan Savaşında sadece Bulgaristan ile savaşmıştır
 7. II. Balkan Savaşı esnasında Avrupalı devletlerin tepkisinden çekindiği için Osmanlı ordusu Meriç’in batısına geçmemiştir.
 8. Balkan Savaşları Osmanlı’nın I. Dünya Savaşına girmesinde etkili olmuştur.

Advertisement

5 yorum

Leave A Reply