I. Dünya Savaşının Sebepleri

0
Advertisement

Birinci Dünya Savaşının sebeplerinin kısaca ve maddeler halinde sırlandığı yazımız. I. Dünya Savaşı neden çıktı?

Veliaht Arşidük Ferdinand'ın Öldürülmesi

Veliaht Arşidük Ferdinand’ın Öldürülmesi

Savaşın Nedenleri :

1. Savaşın çıkış nedenlerinin başında ingiltere ile Almanya arasındaki ekonomik rekabet gelmektedir.

2. Almanya, siyasi birliğini geç kurduğundan sömürgecilikte de geç kalmıştı. Güçlü bir devlet olarak ortaya çıktığında mevcut sömürge alanları çoktan paylaşılmıştı. Bu nedenle I. Dünya Savaşı bir anlamda sömürgelerin yeniden paylaşımı savaşıdır.

3. Siyasî birliğini geç kuran ülkelerden biri de İtalya idi. Almanya ile işbirliğine girerek yeni sömürgeler elde etmek isteyen italya’nın bu tavrı; özellikle ingiltere ve Fransa’yı rahatsız ediyordu.

4. Değişik milletlerden oluşan Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Rusya’nın Balkanlarda yürüttüğü Panislavizm politikasını kendisi için büyük bir tehlike olarak görüyordu. Balkanlarda, Rus çıkarlarının koruyucusu olan Sırbistan, Rusya’ya güvenerek A-vusturya-Macaristan Imparatorlugu’nda, Sırpların bulunduğu toprakları kendi ülkesine katmak istiyordu.

Advertisement

5. Almanya ile Fransa arasında tarihsel düşmanlığın yanı sıra, önemli bir toprak anlaşmazlığı vardı. 1871’de yenilerek Alsas-Loren’i Almanlara bırakan Fransa; bunu içine sindirememişti.

6. Almanya’nın güçlenmesi İngiltere ve Fransa’nın işine gelmiyordu. Bu nedenle bu iki devlet Almanya’ya karşı aralarında bir birlik oluşturdular.

7. Avusturya-Macaristan imparatorluğu, Rusya’nın tehdidi altındaydı. Almanya, bu iki devlet arasındaki anlaşmazlıkta Avusturya-Macaristan’m tarafını tuttu. Rusya’nın Balkanlara inmesi Almanya’nın da işine gelmiyordu. Böylece Rusya zorunlu olarak ingiltere ve Fransa’ya yaklaştı.

8. Sonuçta XX. Yüzyılın başlarında Avrupa’nın güçlü devletleri bir gruplaşma içine girdiler, italya da Almanya’ya yakın olmayı çıkarlarına daha uygun buluyordu.

Savaşın Başlaması

Avusturya-Macaristan veliahtmın Saray-bosna’da, Sırplı milliyetçilerce öldürülmesi, savaşın başlangıcı oldu.

Advertisement

Avusturya-Macaristan, bu olay üzerine Sırbistan’a savaş açtı.

Rusya, Sırbistan’ın yanında yer aldı.

Fransa da Rusya’yı destekledi.

Bunun üzerine Almanya da, Rusya’ya ve Fransa’ya savaş açtı.

Bir süre sonra ingiltere de Fransa’nın yanında savaşa katılınca, savaş bütün şiddetiyle başlamış oldu.

Almanlar, doğuda Ruslara karşı başarılar sağladılarsa da, batıda Fransız ve ingiliz kuvvetlerinin direnişi karşısında fazla bir ilerleme gösteremediler.


Leave A Reply