22 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0

22 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu yirmi ikidir? Trafik kodu 22 olan Edirne’nin tüm ilçelerinin plaka kodları.

22 plaka edirne

22 Plaka Kodu = Edirne İline Aittir

Aşağıda 22 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Havsa
 • Havsa 22 KA 001 – 22 KZ 999
 • Havsa 22 T 7500 – 22 T 7999
İpsala
 • İpsala 22 PA 001 – 22 PZ 999

İpsala; Edirne İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (İbriktepe), 21 köyü vardır. İlin güneybatısında; kuzeyden Meriç ve Uzunköprü, doğu-güneydoğudan Keşan, güneyden Enez, batıdan Yunanistan ile çevrilidir.

İlçe toprakları, batıda Meriç Irmağı boyunca uzanan düzlüklerle doğuda yükseltisi 150-200 m arasında değişen tepelik alanlardan oluşur. Meriç Irmağı ovası, ırmağı taşıdığı alüvyonla örtülüdür. Bulgaristan’dan doğan Meriç, kuzeybatıdan ilçe sınırını çizerek güneye kıvrılır. İlçe topraklarındaki küçük dereler, ırmağa dökülür. Irmak kışın yatağından taşarak ovayı sular altında bırakır. Buna önlem olarak DSİ (Devlet Su İşleri) tarafından ırmak boyunca taşkınları denetim amacıyla toprak dolgu şeddi yapılmıştır. Güneyde Sığırcı’da 1.8 km2’lik küçük bir göl vardır. Kıyı boyunca düzenli olarak kavak ağaçlamaları yapılır. Yazların kurak ve sıcak, kışların ılık ve yağışlı geçtiği ilçede, yıllık ortalama sıcaklık 14.0°C, yağış tutan 627 mm’dir. Meriç Ovası’nda çeşitli ürün yetiştirilir: Buğday, pirinç, şekerpancarı, ayçiçeği, üzüm. Hayvandık da önemli bir gelir kaynağıdır. İpsala sınır kapısı, Yunanistan yoluyla Avrupa’ya açılan canlı bir gümrük kapısıdır.

Deniz düzeyinden 20 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 110 km uzaklıktadır.

Keşan
 • Keşan 22 FA 001 – 22 FZ 999
 • Keşan 22 M 4000 – 22 M 5999
 • Keşan 22 MA 300 – 22 MA 499
 • Keşan 22 T 4000 – 22 T 5999
 • Keşan 22 T 8000 – 22 T 8499
 • Keşan 22 T 9750 – 22 T 9999
Merkez
 • Merkez 22 AC 001 – 22 AZ 999
 • Merkez 22 DA 001 – 22 DZ 999
 • Merkez 22 EA 001 – 22 EZ 999
 • Merkez 22 HA 001 – 22 HZ 999
 • Merkez 22 M 0001 – 22 M 3999
 • Merkez 22 M 6000 – 22 M 9999
 • Merkez 22 MA 001 – 22 MA 299
 • Merkez 22 MA 500 – 22 MA 999
 • Merkez 22 NA 500 – 22 NZ 999
 • Merkez 22 T 0001 – 22 T 3999
 • Merkez 22 T 8500 – 22 T 9499
 • Merkez 22 S 0001 – 22 S 9999
Uzunköprü
 • Uzunköprü 22 LA 001 – 22 LZ 999
 • Uzunköprü 22 T 6000 – 22 T 7499
 • Uzunköprü 22 T 9500 – 22 T 9749

Uzunköprü; Edirne ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 3 bucağı (Çöpköy, Hamidiye, Kırcasalih), 53 köyü vardır. İlin orta bölümünde; kuzeyden Merkez ve Havsa, doğudan Kırklareli’nin Pehlivanköy ve Tekirdağ’ın Hayrabolu, güneyden ilin İpsala, batıdan Meriç ilçeleri, kuzey-batıdan Yunanistan ile çevrilidir. İlçe topraklan genelde ovalarla kaplıdır. Ergene ve Meriç ırmaklarının taşıdığı alüvyon kaplı ovada yükselti, 350 m’yi geçmez. Düzlükler dalgalı bir görünümdedir. Başlıca yükseltiler, doğuda Kurttepe (120 m), Hacı Dağı (170 m), Süleymaniye Tepe’dir (220 m). Ergene Çayı, ilçe topraklarına kuzeydoğudan girer, önce batı sonra güneybatıya döner ve Meriç İlçesi’ne geçer. Meriç Irmağı; ilçenin Yunanistan ile olan sınırım çizer. Yazları sıcak ve kurak, kışlan soğuk geçen karasal iklim egemendir. Yıllık ortalama sıcaklık 13.5°C, yağış tutan 677 mm’dir. Bozkır bitkileri ve kuzeydeki yamaçlarda meşe toplulukları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, şekerpancarı, ayçiçeği, arpa, kurufasulye, susam, üzüm, elma, armut yetiştirilir. Şekerpancarı, Alpullu Şeker Fabrikası’nda işlenir. Besi hayvancılığı gelişmiştir. Tarıma dayalı endüstri kuruluşları (şarap, çeltik, ayçiçeği yağı, yem), linyit yatakları vardır.

Tarım ürünleri ve canlı hayvan ticareti yapılır. Ergene Çayı Havzası’nda, deniz düzeyinden 18 m yükseltide, Ke-şan-Edirne Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 62 km uzaklıktadır. Edirne-İstanbul Demiryolu, ilçe merkezinin 5 km kuzeyinden geçer.

II. Murat tarafından yaptırılan, Ergene Irmağı üzerinde yer alan ve ilçeye adını veren Uzunköprü, ilçe merkezinin Edirne çıkışındadır. 1.392 m uzunluğu 5.5 m genişliğindedir. 174 gözü vardır. Murat Camisi ve Şadırvanı öteki önemli tarihsel eserlerdir.


Leave A Reply