26 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0
Advertisement

26 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu yirmi altıdır? Trafik kodu 26 olan Eskişehir’in tüm ilçelerinin plaka kodları.

26 Plaka Eskişehir

26 Plaka Kodu = Eskişehir İline Aittir

Aşağıda 26 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Beylikova
 • Beylikova Eskişehir / 26 YA 001 – 26 YZ 999
Çifteler
 • Çifteler / 26 FT 001 – 26 FT 999
 • Çifteler / 26 FV 001 – 26 FZ 999
 • Çifteler / 26 ZA 001 – 26 ZZ 999

Çifteler; Eskişehir İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 22 köyü vardır. İlin güneyinde; doğudan Sivrihisar, kuzeyden Mahmudiye, batıdan Seyitgazi ilçeleri, güneyden Afyonkarahisar ile çevrilidir.

İlçe toprakları, yükseltileri 800-1.000 m arasında değişen düzlüklerden oluşur. Çifteler Ovası’nı oluşturan bu düzlükler tarıma çok uygun ve oldukça verimlidir. Sakarya Irmağı’nın yukarı çığırının suladığı ilçe tarım alanlarında buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği ve şekerpancarı ekilir; elma, armut, üzüm yetiştirilir. Hayvancılık ilçede bulunan Çifteler Harası’nın katkılarıyla çok gelişmiştir. Damızlık cins sığır ve at yetiştirilen harada çok sayıda Ankara keçisi de vardır. İrili ufaklı pek çok ırmağın bulunduğu ovada, ilçe merkezinin 5 km güneydoğusunda Sakarya Başı denilen yerden Sakarya Irmağı doğar. Sakarya’yı besleyen küçük su kolları, ilçe topraklarının sulanmasında büyük önem taşır.

Aynı adı taşıyan ovanın ortasında, Eskişehir-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 870 m yükseklikte kurulu olan ilçe merkezi, İl merkezine 66 km uzaklıktadır. 1953’te ilçe oldu.

Advertisement
Merkez
 • Eskişehir / 26 M 0001 – 26 M 9999
 • Eskişehir / 26 FA 001 – 26 FS 999
 • Merkez / 26 AA 001 – 26 AZ 999
 • Merkez / 26 D 0001 – 26 D 9999
 • Merkez / 26 DA 001 – 26 DZ 999
 • Merkez / 26 EA 001 – 26 EZ 999
 • Merkez / 26 FU 001 – 26 FU 999
 • Merkez / 26 KA 001 – 26 KZ 999
 • Merkez / 26 MA 001 – 26 MA 999
 • Merkez / 26 NA 001 – 26 NZ 999
 • Merkez / 26 PA 001 – 26 PZ 999
 • Merkez / 26 RA 001 – 26 RZ 999
 • Merkez / 26 S 0001 – 26 S 9999
 • Merkez / 26 T 0001 – 26 T 9999
Seyitgazi
Sivrihisar
 • Sivrihisar / 26 HA 001 – 26 HZ 999

Sivrihisar; Eskişehir İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Kaymaz), 62 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; batıdan Mahmudiye, Çifteler, kuzeyden Mihalıççık, Beylikova, doğudan Ankara’nın Polatlı, güneyden ilin Günyüzü, Konya’nın Çeltik, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçeleriyle çevrilidir.

ilçe toprakları, yayla görünümlü engebeli düzlüklerle kaplıdır. Batı-doğu, kuzey-güney doğrultusunda, yükselti azalır. Güney bölüm Yukarı Sakarya Ovaları adı verilen düzlüklerle kaplıdır. Kuzeybatı-güneydoğu, doğrultusunda uzanan Sivrihisar Dağları, başlıca yükseltidir. (Kuzeybatıda 1.332 m, ilçe merkezi doğusunda 1.694 m). Sakarya Irmağı ve Porsuk çayı, ilçe topraklarını sular. Sakarya Irmağı, vadisi içinde büklümler çizerek akar, ilçeye batıdan girer, doğuda ilçe topraklarından ayrılır. Kuzeyden giren Porsuk Çayı, doğudan yönelir. Irmaklar yağışlı dönemde taşkınlara yol açar. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı karasal iklim egemendir. Kışın kar yağışı görülür. Yıllık ortalama sıcaklık 11.4°C, yağış tutarı 400 mm’dir. Bozkır bitkileri, küçük topluluklar biçimindeki orman kalıntıları doğal bitki örtüsünü oluşturur. Irmak boylarında kavak, söğüt toplulukları görülür.

Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, yulaf, nohut, kurufasulye, şekerpancarı, ayçiçeği, üzüm, elma, kayısı başlıca tarımsal ürünleridir. Tiftik keçisi, koyun yetiştirilir. Canlı hayvan ve tarım ürünleri ticareti yapılır. Geleneksel el dokumacılığı köylerde yaygındır. Demir, alçıtaşı, mermer ve kil yatakları vardır. İlçenin tarihsel geçmişi 10 7.-6. yüzyıllara kadar uzanır. Çevrede tarihsel yerleşim yerlerinden Pessinus (Balahisar), antik Frig kentlerindendir. Friglerin bereket tanrıçası Kyble’ye ait bir tapınakla tiyatro, köprü ayaklan ve çeşitli mezarlar, antik kentin kalıntıları arasındadır. Ulu Cami (1274), Hoş kadem Camisi (14. yüzyıl), Kurşunlu Cami (1942), Alemşah Kümbeti (14. yüzyıl) başlıca tarihsel eserlerdir. Nasrettin Hoca‘nın doğduğu köy olduğu sanılan Hortu (Nasrettin Hoca) Köyü, ziyaretçilerin ilgisini çeker. Ankara-İzmir Karayolu üzerinde, küçük bir tepenin eteğinde, deniz düzeyinden 1.070 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 95 km uzaklıktadır.

Mahmudiye

Mahmudiye; Eskişehir İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 15 köyü vardır. İl topraklarının ortasında, kuzeyden Merkez, kuzeydoğudan Mihalıççık, doğudan Sivrihisar, güneyden Çifteler batıdan Seyitgazi ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları düz bir alanda uzanır. Sakarya Irmağı’na bağlı Seyid Suyu ilçe topraklarından geçer. Sert karasal iklimin egemen olduğu ilçede yıllık ortalama sıcaklık 11°C, yağış tutarı 300 mm’dir. Bozkırlar doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, yulaf, nohut, fiğ, şekerpancarı, ayçiçeği, elma, kayısı yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. Koyun beslenir. Sakarya Irmağı boylarında kavak ve söğüt yetiştirilir. El sanatları gelişmiştir. Tuğla ve kiremit yapımında kullanılan kil hammaddesi çıkarılır. Eskişehir-Konya Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 920 m yükseklikte kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 53 km uzaklıktadır.

Advertisement


Leave A Reply