3. Napolyon Kimdir? Fransa İmparatorunun Hayatı ve Dönemi

0
Advertisement

3. Napolyon (Charles Louis Napoléon Bonaparte) Kimdir? 3. Napolyon’un hayatı, biyografisi, dönemi ile ilgili bilgi.

3. Napolyon (III. Napolyon)

Kaynak: wikipedia.org

3. Napolyon; Fransa imparatorudur (Paris 1808 – Chislehurst/Kent 1873). Fransa İmparatoru I. Napolyon‘un tek oğlu olan Deichstadt dükünün ölümünden sonra (1832), babasıyla amcalarının hiçbir harekette bulunmamaları üzerine kendini Bonaparte Hanedanı’nın gerçek varisi saydı. İsviçre’deki milis kuvvetlerine katılarak topçu yüzbaşısı oldu (1834) 30 Ekim 1836’da Strasbourg garnizonunun ayaklandırmaya kalkması Brezilya‘ya sürgün edilmesine yol açtı. Ölmek üzere olan annesini görmek için geri döndü.

Onun ölümünden sonra (1837) Fransa’ nın baskısıyla İsviçre’den ayrılmak zorunda kalınca (1838) Londra’ya yerleşti. Burada, Bougogne üzerine baskın yaparak iktidarı ele geçirmek istedi (1840) Bu girişimin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine tutuklanarak yaşam boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mayıs 1846’da hapisten kaçtı ve İngiltere’ye yerleşti.

1848 Devrimi’nde Fransa’ya döndü. Kurucu Meclis’e üye seçildi. Mazzini yönetimindeki Roma Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırıp Papa’yı yeniden iktidar yapmak için yaptığı askeri girişimi onaylamayan Cumhuriyetçilerin ayaklanmasını sert bir biçimde bastırdı ve 1852’de cumhurbaşkanının yetkilerini artıran ve görev süresini on yıla çıkaran yeni anayasayı açıkladı. 2 Aralık 1852’de ise kendisini III. Napolyon adıyla imparator ilan etti. Kurduğu baskı rejiminde muhalefetin meclise yansımasını engelledi. Basını sıkı bir denetim altına aldı. Cumhuriyetçi öğretim üyelerini üniversiteden attırdı (1858). 12 saatlik işgünü ve grev yasağı sonucu endüstri üretimi iki kat büyüdü.

1854’de Rusya’ya açtığı savaş Fransa’ya hiçbir maddi kazanç sağlamamasına karşın, barış görüşmelerinin Paris’te yapılması, ona önemli bir uluslararası saygınlık kazandırdı (1856). 1858’de Piyemonte-Sardinye Başkanı Cavour ile anlaşarak İtalya Savaşı’nı başlattı (1859); Nice ve Savoinanın Fransa’ya bırakılmasını sağladı (1860). 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasında önemli rol oynadı. Genel hoşnutsuzluk, onu baskı rejimini yumuşatmaya yönelik önlemler almaya itti. Aynı yıl Meksika’daki Fransa çıkarlarını korumak için Avusturya Arşidükü Maximilian’ı Meksika imparatoru ilan ederek Amerika’ya gönderdi. 1861’de Yasama Meclisi’nin yetkileri arttırıldı; 1864’te işçilere grev hakkı verildi; 1868’de basın üzerindeki baskılar bir ölçüde gevşetildi ve sınırlı bir toplantı özgürlüğü tanındı. Öte yandan dış politikada sayısız başarısızlıklar doğdu. Özellikle Meksika Seferi’nin başarısızlıkla sonuçlanması Fransa için büyük kayıplara yol açtı. 1870’deki Prusya-Fransa Savaşı, Fransız Ordusu’nun Sedan’da bozguna uğraması ve onun Prusyalılara tutsak düşmesiyle sonuçlandı. 4 Eylül 1870’de Cumhuriyet ilan edildi. III. Napolyon, barış imzalandıktan sonra gittiği İngiltere’de bir böbrek ameliyatı sonucu öldü.

Advertisement

Leave A Reply