37 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0
Advertisement

37 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu otuz yedidir? Trafik kodu 37 olan Kastamonu’nun tüm ilçelerinin plaka kodları.

37 Plaka Kastamonu

37 Plaka Kodu = Kastamonu İline Aittir

Aşağıda 37 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Abana
 • Abana / 37 AB 001 – 37 AB 999
 • Abana / 37 AG 001 – 37 AG 999
 • Abana / 37 AJ 001 – 37 AJ 999
 • Abana / 37 T 7501 – 37 T 8000

Abana; Kastamonu İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 10 köyü vardır. İlin kuzeydoğusunda; doğudan Çatalzeytin, güney ve batıdan Bozkurt ilçeleri, kuzeyden Karadeniz ile çevrilidir. Küre Dağları’nın eteklerinde, Karadeniz kıyısında kurulu olan ilçe topraklarında yükselti azdır. İklimi tipik Karadeniz iklimidir. Temel ekonomik etkinlikler tarım (buğday, arpa) ve meyveciliğe (elma, armut, kestane) dayanır. Karadeniz kıyılarındaki plajlarıyla dikkati çeken ve turizm bakımından önemi giderek artan ilçe, il merkezine, Küre Dağları’nı aşan, çok dönemeçli 119 km’lik karayoluyla bağlanır.

Tarihi: İlçe Kuzey Anadolu’nun eski yerleşim merkezlerinden biridir. 1945′ te ilçe oldu, ancak ilçe merkezi 1953’te Bozkurt’a taşındı. 1968’de Abana ve Bozkurt yeniden ayrı birer ilçe yapıldı.

Araç
 • Araç / 37 HA 001 – 37 HZ 999
 • Araç / 37 M 1201 – 37 M 1300
 • Araç / 37 T 6501 – 37 T 7000
Azdavay
 • Azdavay / 37 M 1501 – 37 M 1700
 • Azdavay / 37 RA 001 – 37 RZ 999
 • Azdavay / 37 T 7001 – 37 T 7500
 • Azdavay / 37 G 001 – 37 G 225

Azdavay; Kastamonu İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. İlin kuzeybatısında; doğudan Küre, batıdan Pınarbaşı, kuzeyden Cide ve Şenpazar, güneyden Daday ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

İlçe topraklarının büyük bölümü; Batı Karadeniz kıyı bölümü dağlarmdan İsfendiyar (Küre) Dağları’nın uzantıları ve çeşitli sularla parçalanmış yaylalarla kaplıdır. Ayrıca, Kart Dağı (kuzeyde), Sivritürbe (kuzeybatıda), Gözkayası (güneyde), vb kütleler yükselir. Başlıca düzlük olan Devrakâni Ovası, batı kesimindedir. İsfendiyar Dağları’ ndan inen sularm birleşmesiyle oluşan Devrakâni Çayı, ilçe topraklarını doğu-batı doğrultusunda geçer. Doğal bitki örtüsü (göknar, sarıçam, kayın ormanları) son derece zengindir. İklim, nemli ve ılımandır. Yazlar serin, kışlar ılıman geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 13°C, yağış tutan 650-750 mm’ dir. Yağışlar en çok ilkbaharda düşer. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, patates, kurusoğan, elma, erik, armut), hayvancılık (koyun, tiftikkeçisi, inek), ormancılık etkinliklerine dayanır. Cide-Kastamonu Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 210 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 74 km uzaklıktadır. 1946’da ilçe yapıldı.

Cide
 • Cide / 37 FC 001 – 37 FZ 999
 • Cide / 37 M 1301 – 37 M 1500
 • Cide / 37 T 6001 – 37 T 6500
İnebolu
 • İnebolu / 37 EC 001 – 37 EC 999
 • İnebolu / 37 EN 001 – 37 EP 999
 • İnebolu / 37 M 0901 – 37 M 1200
 • İnebolu / 37 T 5001 – 37 T 6000
Merkez
 • Merkez / 37 M 0001 – 37 M 500
 • Merkez / 37 AC 001 – 37 AF 999
 • Merkez / 37 AH 001 – 37 AH 999
 • Merkez / 37 AK 001 – 37 AZ 999
 • Merkez / 37 D 0001 – 37 D 1500
 • Merkez / 37 DA 001 – 37 DT 999
 • Merkez / 37 DV 001 – 37 DY 999
 • Merkez / 37 EA 001 – 37 EA 999
 • Merkez / 37 EH 001 – 37 EL 999
 • Merkez / 37 FA 001 – 37 FA 999
 • Merkez / 37 PA 001 – 37 PA 999
 • Merkez / 37 PH 001 – 37 PH 999
 • Merkez / 37 T 0001 – 37 T 3000
 • Merkez / 37 TT 001 – 37 TT 300
Taşköprü
 • Taşköprü / 37 M 0501 – 37 M 750
 • Taşköprü / 37 ED 001 – 37 ED 999
 • Taşköprü / 37 EF 001 – 37 EF 999
 • Taşköprü / 37 EV 001 – 37 EZ 999
 • Taşköprü / 37 LA 001 – 37 LZ 999
 • Taşköprü / 37 T 4001 – 37 T 5000
Tosya
 • Tosya / 37 M 0751 – 37 M 900
 • Tosya / 37 DU 001 – 37 DU 999
 • Tosya / 37 DZ 001 – 37 DZ 999
 • Tosya / 37 EE 001 – 37 EE 999
 • Tosya / 37 ER 001 – 37 EU 999
 • Tosya / 37 KA 001 – 37 KZ 999
 • Tosya / 37 T 3001 – 37 T 4000


Leave A Reply