47 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0
Advertisement

47 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu kırk yedidir? Trafik kodu 47 olan Mardin’in tüm ilçelerinin plaka kodları.

47 plaka mardin

47 Plaka Kodu = Mardin İline Aittir

Aşağıda 47 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Kızıltepe
 • Kızıltepe / 47 KA 001 – 47 KZ 999
 • Kızıltepe / 47 M 2000 – 47 M 2300
 • Kızıltepe / 47 PA 001 – 47 PZ 999
 • Kızıltepe / 47 S 2001 – 47 S 2030
 • Kızıltepe / 47 T 2000 – 47 T 3000

Kızıltepe; Mardin İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Şenyurt), 108 köyü vardır. İlin güneybatısında; batıdan Derik, kuzey ve doğudan Merkez ilçeleri, güneyden Suriye ile çevrilidir.

İlçe toprakları, genelde 400-450 m yüksekliğindeki dalgalı düzlüklerle kaplıdır. Yer yer fazla yüksek olmayan tepeler görülür. İlçe topraklarına akan Gümüş Çayı, Suriye topraklarına geçer. Çayın, yaz kış sürekli su taşıması, tarıma önemli katkı sağlar. Batıda akan Büyükdere ise yazın kurur. Yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar ılık geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 18.2°C, yağış tutan 467.3 mm’dir. Geniş alanlara yayılan bozkır bitkileri dışında, doğal bitki örtüsü yoktur. Dere boylarında görülen meyve bahçeleri ve bağlar yeşilliği sağlar. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, mercimek, nohut, pamuk, üzüm, zeytin, badem, başlıca tarım ürünleridir. Koyun, keçi besiciliğinin yanı sıra, canlı hayvan ticareti yapılır. Şanlıurfa Mardin Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.000 m. yükseltide Gümüş Çayı kıyısında kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 22 km. uzaklıktadır. Eski adı Koçhisar olan ilçede, Ârtukoğulları Emiri Nasrettin’in yaptırdığı Ulu Cami en önemli tarihsel eserdir.

Merkez
 • Merkez / 47 AC 001 – 47 AZ 999
 • Merkez / 47 DA 001 – 47 DR 999
 • Merkez / 47 H 0001 – 47 H 100
 • Merkez / 47 M 0001 – 47 M 2000
 • Merkez / 47 M 5001 – 47 M 9999
 • Merkez / 47 S 0001 – 47 S 100
 • Merkez / 47 T 0001 – 47 T 2000
 • Merkez / 47 T 5001 – 47 T 7000
Midyat
 • Midyat / 47 S 001 – 47 S 999
 • Midyat / 47 LA 001 – 47 LE 999
 • Midyat / 47 M 3001 – 47 M 4000
 • Midyat / 47 T 3001 – 47 T 4000

Midyat; Mardin İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 48 köyü vardır. İlin doğusunda; doğadan Siirt’in Eruh, İdil, kuzeyden Gercüş, güneyden Nusaybin, batıdan Ömerli, kuzeyden Batman’ın Gercüş, doğudan Şırnak’ın İdil ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

Genel olarak yayla görünümündeki ilçe topraklan Mardin Eşiği adı verilen dağlık kütle üzerinde yer alır. Ortalama yükselti 900-1.000 m dolayındadır. Yayla üzerinde görülen tepeler, kuzeybatıda 1.043 m, güneyde 996 m, kuzeydoğuda 1.200 m’nin üzerine çıkar. Dicle Irmağı’nın bir bölümü ilçe içerisinde kadar. Irmak, ilçenin Şırnak İli ile arasında sınır oluşturur. Güneyde Cehennem Deresi, Dicle’ye katılan en önemli ırmaktır. Irmakların büyük bölümü yazın kurur. İklim, yazlan kurak ve sıcak, kıyılan ılımandır. Yıllık ortalama sıcaklık 15°C, yağış tutarı 600-650 mm’dir. Yağışın büyük bölümü kışın düşer. Doğal bitki örtüsü çok zayıftır. Genelde bozkırlarla seyrek, zayıf, bodur meşelerden oluşan ormanlar görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, mercimek, nohut, geniş yayılış alanına sahip bağlardan elde edilen üzüm badem başlıca tarım ürünleridir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun, keçi) ve canlı hayvan ticareti yapılır. Gümüş işleme ve gümüşten süs eşyaları yapımı ilçe merkezinde önemli bir iş koludur. Süryaniler tarafından kurulan eski Midyat, özel bir mimari yapı içeren taş yapılardan oluşur. Yeni kent 2-3 km batıdadır.

Cizre-Mardin Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.325 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 58 km uzaklıktadır.

Nusaybin
 • Nusaybin / 47 M 4001 – 47 M 5000
 • Nusaybin / 47 NA 001 – 47 NZ 999
 • Nusaybin / 47 S 4001 – 47 S 5000
 • Nusaybin / 47 T 4001 – 47 T 5000


Leave A Reply