Abdest Nedir? Neden ve Nasıl Alınır? Abdest İle İlgili Terimler Açıklamaları

0
Advertisement

Dinimizde önemli bir yere sahip olan abdest nedir? Abdest nasıl ve neden alınır? Abdest ile ilgili terimler ve açıklamaları.

Abdest

Kaynak: pixabay.com

Abdest

Abdest; Müslümanların, namaz kılabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınmadır. Abdest namazın ön ve zorunlu koşulludur. Abdest alınmadan namaza durulmaz. İslâm dininde belli kurallara göre yıkanıp temizlenme üç durumda gereklidir:

  • a) Namaz kılmadan önce niyetlenilerek besmele çekilir, sağdan başlamak ve üçer kez tekrarlamak koşuluyla eller, ağız, dişler, burun, yüz ve dirseklere kadar kollar, baş nushedildikten sonra kulaklar, kulak arkası, bileklere kadar ayaklar yıkanır,
  • b) Düşsel ya da gerçek cinsel yakınlaşma ve ilişkilerden sonra bütün vücudun paklanması koşulu vardır. Gusül ya da boy abdesti denen bu temizlik işleminde vücudun her yanının suyla yıkanması esastır; bu iş sırasında namaz abdesti de alınarak ağız, burun üçer kez çalkalanır, sağ ve sol omuzdan üçer kez su dökülür,
  • c) Abdest için gerekli suyun bulunmadığı durumlarda temiz toprakla teyemmün edilir.

Abdest; camiye gitmek, namaz kılmak, Kuran okumak ve kutsal yerleri ziyaret etmek için temel koşuldur; doğal gereksinimlerin, kanama ve kusmaların, uykunun, baygınlıkla sarhoşluğun abdesti bozduğu kabul edilir.

ABDESTLE İLGİLİ BAZI TERİMLER:

1-HADES: Hükmen kirli olma hali. Maddi kirlilik değil, fıkhen kirli sayılma durumu. Abdesti bozulan veya gusletmesi gereken kimsenin hali.

2- HADES-İ ASGAR: Küçük hades. Taharet-i suğra (Küçük temizlik) , yani, abdest almayı gerektiren taharetsizlik hali. Abdesti bozulan kimsenin durumu.

3-HADES-İ EKBER: Büyük hades. Tahâret-i kübrâ (Büyük temizlik) ile, yani gusül abdesti ile giderilebilen tahâretsizlik hali. Gusül yapması gereken kimsenin durumu.

Advertisement

4- GUSÜL: Boy abdesti. Hades-i kübra halinde, bütün vücudu usulüne uygun olarak yıkamak.

5- MAZMAZA: Abdest alırken veya guslederken, üç defa ağız dolusu su alıp ağızda çalkalamak.

6- İSTİNŞAK: Abdest alırken veya guslederken, buruna üç defa su çekmek ve her defasında burunu boşaltmak.

7- TEYEMMÜM: Temiz su bulunmadığı veya bulunup da hastalık vb. sebeplerle kullanılması mümkün olmadığı hallerde, temiz toprak emsinden bir şeyle abdest-sizliği (küçük hades) veya gusülsüzlüğü (büyük hades) gidermek maksadıyla yapılan ameliye (teferruat için bak. Teyemmüm).

8- MÜVALÂT: Abdest alırken tertibe (sıraya) riayet etmek.

Advertisement


Leave A Reply