Abiyogenez ve Biyogenez Arasındaki Farklar, Benzerlikler Karşılaştırması

1
Advertisement

Abiyogenez nedir? Biyogenez nedir? Abiyogenez ve biyogenez arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir? Abiyogenez, Biyogenez karşılaştırması

abiyogenez biyogenez
Dünyadaki yaşamın kökeni uzun zamandır tartışmalı bir konu olmuştur. Abiyogenez ve biyogenez, dünyadaki yaşamın kökenini tanımlayan iki felsefedir. Abiyogenez, yaşamın canlı olmayan şeylerden doğuşunu açıklarken, biyogenez, yaşamın önceden var olan canlı formlarından doğuşunu açıklar. Abiyogenez, spontan nesil hipotezi olarak da adlandırılır. Hayatın başlangıcıyla ilgili en yaygın kabul gören fenomenlerden biridir. Abiyogenez ve biyogenez arasındaki temel fark, abiyogenezin bilimsel deneylerle kanıtlanmadığı, biyogenezin ise bilimsel deneylerle kanıtlanmış olmasıdır. Bu nedenle, biyogenez, yaşamın başlangıcı konusunda şu anda kabul edilen olgudur.

Abiyogenez nedir?

Abiyogenez, yaşamın inorganik veya cansız maddelerden kaynaklandığını belirten, yaşamın kökeni üzerine bir teoriyi ifade eder. Darwin’in türlerin kökenine odaklanmasından sonra bile, bazı bilim adamları evrimi Abiyogenez yoluyla açıklamaya çalıştılar.

“İlkel Çorba” Hipotezi (1924)

ilkel çorba teorisi

Alexander Oparin adlı bir Rus biyokimyacı, yeryüzündeki yaşamın yavaş yavaş bir dizi kimyasal reaksiyonla cansız maddelerden kaynaklandığını öne sürdü. İlkel dünyanın atmosferik gazları şimşek ve diğer enerji kaynakları tarafından basit organik bileşikler (monomerler) oluşturarak birbirleriyle reaksiyona girmeye teşvik edildi. Bu bileşikler, okyanus menfezleri ve sahil şeritleri gibi bazı noktalarda yüksek konsantrasyonlu “ilkel çorbada” birikmiştir. Bu basit organik bileşiklerin daha sonra kendi kendine bir araya gelmesi, karbonhidratlar ve proteinler gibi karmaşık organik bileşikleri (polimerler) oluşturdu. Bunlar da kendi kendilerine canlı hücrelere dönüşebilir.

Miller-Urey Deneyi (1953)

Miller-Urey Deneyi

Advertisement

Stanley Miller ve Harold Urey, ilkel dünya atmosferinin koşullarını simüle etmeye çalışan bir deney yaptılar. Bir şişenin dibinde su buhar haline getirildi ve daha sonra buhar, hidrojen, amonyak ve metan gazları ile birleşen bir aparattan geçirildi. Elde edilen karışım 50,000 Volt kıvılcıma maruz bırakıldı. Daha sonra karışım soğutuldu ve elde edilen katran benzeri madde toplandı. Katran benzeri maddede amino asitler gibi yaşamın yapı taşlarını buldular.

Bu deney, organik bileşiklerin kendiliğinden nasıl oluştuğunu gösterdi; böylelikle Oparin’in ilkel çorba hipotezini güçlü bir şekilde destekler. Ancak, ilkel dünyada sunulan oksijen gazı, organik bileşiklerin oluşumunu engelleyebilir. Ancak 1950’lerde bilim adamları ilkel dünyanın çok az oksijene sahip olduğuna inanıyorlardı. Bununla birlikte, jeolojik kanıtlar, atmosferin ilk zamanlarında önemli miktarlarda oksijenin mevcut olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, gazlar erken atmosferde doğru oranlarda kullanılmazsa, şişede amino asitler oluşmayabilir.

Biyogenez Nedir?

Biyogenez, yaşamın önceden var olan canlı maddelerden kaynaklandığını açıklayan yaşamın kökeni üzerine bir teoriye atıfta bulunur. Bu kavram ilk olarak Louis Pasteur tarafından tanımlanmıştır. Canlıların ancak üreme yoluyla önceden var olan canlılardan gelebileceklerini kuşatmıştır. Teori, Omne vivum ex vivo, Latince “tüm yaşam hayattan gelir” ifadesinde özetlenmiştir. Bu ifade, hücre teorisinin en önemli ifadelerinden biridir.

Pasteur’ün Deneyi (1864)

Pasteur Biyogenez Deneyi

Pasteur Biyogenez Deneyi

Louis Pasteur, Needham ve Spallanzani’ye benzer bir deney gerçekleştirerek besleyici bir et suyunda bakterilerin ortaya çıkışını gösterdi. Et suları kuğu boynu kanalları olan kaplarda tutuldu ve sterilize etmek için kaynatıldı. Bakteri üremesi sadece boynu kırılmış damarlarda gözlemlenebilir. Bu nedenle, bakteri üremesi kontaminasyona bağlı olabilir.

Abiyogenez ve Biyogenez Arasındaki Benzerlikler

 • Hem abiyogenez hem de biyogenez, dünyadaki yaşamın başlangıcını tanımlayan felsefelerdir.
 • Hem abiyogenez hem de biyogenez uzun bir süre konuşuldu.

Abiyogenez ve Biyogenez Arasındaki Fark

Tanım
 • Abiyogenez: Abiyogenez, yaşamın inorganik veya cansız maddelerden kaynaklandığını açıklayan yaşamın kökeni üzerine bir teoriye atıfta bulunur.
 • Biyogenez: Biyogenez, yaşamın önceden var olan canlı maddelerden kaynaklandığını açıklayan yaşamın kökeni üzerine bir teoriyi ifade eder.
Öneren
 • Abiyogenez: Abiyogenez Alexander Oparin, Stanley Miller ve Harold Urey tarafından önerildi.
 • Biyogenez: Biyogenez, Theodore Schwann, Matthias Schleiden ve Rudolf Virchow’un hücre teorisi tarafından önerildi.
Önem
 • Abiyogenez: Abiyogenez, dünyadaki yaşamın cansız bileşiklerden kaynaklandığını belirtir.
 • Biyogenez: Biyogenez, dünyadaki yaşamın önceden var olan canlı formlarından kaynaklandığını belirtir.
Bilimsel kanıt
 • Abiyogenez: Abiyogenez bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.
 • Biyogenez: Biyogenez bilimsel deneylerle kanıtlanmıştır.
Dayanak
 • Abiyogenez: Abiyogenez, gözlemlere ve ulusal düşüncelere dayanmaktadır.
 • Biyogenez: Biyogenez, pratik deneylere ve somut kanıtlara dayanmaktadır.

Sonuç

Abiyogenez ve biyogenez, dünyadaki yaşamın kökenini tanımlayan iki fenomendir. Abiyogenez, yaşamın cansız maddelerden kaynaklandığını açıklar. Ancak biyogenez, yaşamın önceden var olan canlı organizmalardan üreme yoluyla ortaya çıktığını açıklar. Abiyogenez ve biyogenez arasındaki temel fark, her fenomende yaşamın başlangıcıdır.

Advertisement


1 Yorum

 1. burada çürütülen spontane jenerasyondur. abiyogenez teorisi birdenbire değil değişim ile uzun bir süre (500-700 milyon yıl) sonucu oluştuğunu savunur.

Leave A Reply