Adam Smith Sözleri, İktisatçı Filozofun Para ve Ekonomi Hakkında Sözleri

0
Advertisement

İktisatçı filozof olan Adam Smith’in ekonomi, para ve hayat hakkında söylediği güzel ve anlamlı sözler, resimli sözleri.

Adam Smith Kimdir? İktisat Biliminin Babasının Hayatı ve Çalışmaları

Adam Smith

İskoç filozof ve politik iktisatçı Adam Smith olmasaydı, dünya kesinlikle yaşamak için daha fakir bir yer olurdu. İktisadi düşünce tarihinde yükselen bir figür olan Adam Smith, İskoç Aydınlanması’nın en iyi tanınan kilit figürlerinden biriydi. Kitabı, hayatının başyapıtı ‘Ulusların Zenginliği’dir. Kapsamlı bir politik ekonomi sistemini oluşturan ilk politik ekonomistti. Şimdi “kapitalizmin İncil’i” olarak kabul edilen klasik çalışması, ilk modern ekonomi çalışmasını belirledi ve ekonomi biliminin modern uyarlamasının habercisi oldu.

Kitabıyla, o zamana kadar dünyanın bilmediği bir kavram olan klasik serbest piyasa iktisat teorisinin temelini attı. Kitap, tüm zamanların En İyi 100 İskoç Kitabı’nda yer almaya devam etti. Maliye teorisinin yanı sıra, Adam Smith büyük bir ahlak filozofu ve ekonomik ilkelerin öncüsüydü. Bugüne kadarki sözleri, toplumun göze batan ekonomik ihtiyaçları, ahlaki ilkeleri ile alakalı ve daha iyi bir yaşam ve mutlu bir geleceği garanti eden gerçek faktörlere kısa bir bakış sunuyor. İşte o sözler:

Adam Smith Sözleri

Adam Smith Sözleri

Arka plan Kaynak: pixabay.com

Her birey kendi karını arttırmaya çalışırken, amacı hiç de bu olmadığı halde bütün toplumun zenginliğinin artmasına hizmet eder. Bunu yaptıran piyasanın gizli elidir.

Aynı zanaatın erbabı eğlence için bile nadiren bir araya gelir ve toplantıları ya umuma karşı bir komployla neticelenir ya da fiyatları arttırmaya yönelik bir tertiple.

Advertisement

“Yemeğimizi var eden şey, kasabın, biracının ya da fırıncının iyilikseverliği değil, kendi çıkarlarını kollamalarıdır. Onların insanseverliğine değil, bencilliğine hitap ederiz. İhtiyacımız olduğundan asla bahsetmez, aksine onlara faydasından dem vururuz.”

Adam Smith Sözleri

Arka plan Kaynak: pixabay.com

Fakirlerin asıl trajedisi beklentilerinin fakirliğidir.
 • Erdemler zaaflardan daha tehlikelidir çünkü vicdan erdemleri sınırlandırmaz.
 • Bilim, coşku ve batıl inanç zehrinin en büyük panzehridir.
 • Bilmeniz gereken ilk şey kendinizsiniz. Kendini bilen bir adam, bir gözlemci gibi kendi dışına çıkıp kendi tepkilerini izleyebilir.
Adam Smith Sözleri

Arka plan Kaynak: pixabay.com

Tüm para bir inanç meselesidir.
 • Yoksulların gerçek trajedisi, özlemlerinin yoksulluğudur.
 • Emek ilk fiyattı, ilk satın alma – her şey için ödenen para. Dünyanın tüm zenginliği ilk olarak altın veya gümüş değil, emek yoluyla satın alındı.
Adam Smith Sözleri

Arka plan Kaynak: pixabay.com

 • Tüketim, tüm üretimin yegane amacıdır; ve üreticinin ilgisine, yalnızca tüketicinin ilgisini teşvik etmek için gerekli olduğu ölçüde katılmalıdır.
 • Zenginlerin kamu harcamalarına sadece gelirleriyle orantılı olarak değil, bu orandan daha fazla bir şekilde katkıda bulunmaları çok mantıksız değil.
 • Sağlıklı, borcu olmayan, vicdanı rahat olan bir erkeğin mutluluğuna ne eklenebilir?
Adam Smith Sözleri

Arka plan Kaynak: pixabay.com

Suçluya merhamet, masumlara zulümdür.
 • Kendinizi kurtarmanın gücün her zaman elinizde olduğundan dolayı, asla şikayet etmeyin.
 • İnsanlık bir kadının erdemidir, cömertlik bir erkeğin erdemidir.
 • Hiçbir şikayet … para kıtlığından daha yaygın değildir.
Adam Smith Sözleri

Arka plan Kaynak: pixabay.com

Bir tüccarın, çok doğru bir şekilde söylendiği gibi, herhangi bir ülkenin vatandaşı olması gerekmez.
 • Herhangi bir ülkenin topraklarının tümü özel mülkiyet haline gelir gelmez, toprak sahipleri, diğer tüm erkekler gibi, hiç ekmedikleri yerleri biçmeyi severler ve doğal ürünleri için bile bir kira talep ederler.
 • Zengin insanların büyük çoğunluğu ile, zenginliklerin başlıca zevki, zenginlik geçidinden ibarettir.
 • Şüphecilik Şehri’nden giderken, Muğlaklık Vadisi’nden geçmek zorunda kaldım.
Adam Smith Sözleri

Arka plan Kaynak: pixabay.com

Bu, hayal gücünün gerçeklerle şaşkına döndüğü durumlardan biridir.

Bir devleti en düşük barbarlıktan en yüksek zenginliğe taşımak için barış, kolay vergiler ve tahammül edilebilir bir adalet yönetimi gibi çok az şey gerekli: geri kalan her şey şeylerin doğal seyri tarafından sağlanıyor.

 • Emek ilk fiyattı, ilk satın alma – her şey için ödenen para.
 • Savunma, zenginlikten üstündür.
 • Dünya gerçekten adil bir piyango ne gördü ne de görecek.
Adam Smith Sözleri

Arka plan Kaynak: pixabay.com

Erdem, ahlaksızlıktan daha çok korkulacak bir şeydir, çünkü aşırılıkları vicdanın düzenlenmesine tabi değildir.
 • Aynı ticaretten insanlar eğlence için bile nadiren bir araya gelirler, ancak konuşmaları halka karşı bir komployla ya da fiyatları yükseltmek için bazı icatlarla biter.
 • Mallar, para satın kazanmaktan başka birçok amaca hizmet edebilir, ancak para, mal satın almaktan başka bir amaca hizmet edemez.
Adam Smith Sözleri

Arka plan Kaynak: pixabay.com

Eğitimli ve zeki bir insan, cahil ve aptal birinden her zaman daha terbiyeli ve düzenlidir.
 • Bedensel rahatlık, gönül rahatlığı, hayatın tüm farklı kademeleri neredeyse aynı seviyededir ve otoyolun kenarında güneşlenen dilenci, kralların uğruna savaştığı güvenliğe sahiptir.
 • Her insan değiş tokuş yaparak yaşar.
 • Nerede büyük bir mülkiyet varsa, büyük bir eşitsizlik vardır.

Adam Smith

Bireysel Hırs Kamu Yararına Hizmet Eder.
 • İnsan değiş tokuş yapan bir hayvandır: başka hiçbir hayvan bunu yapmaz – hiçbir köpek bir başkasıyla kemik alışverişinde bulunmaz.
 • Dünyanın bütün zenginliği ilk olarak altın ya da gümüş değil, emek yoluyla satın alındı.


Leave A Reply