Adolph Bandelier Kimdir?

0

Adolph Bandelier kimdir? Amerikalı antropolog, arkeolog ve tarihçi Adolph Bandelier hayatı ve çalışmaları hakkında bilgiler.

Adolph Bandelier Kimdir?

Adolph Bandelier, (d, 6 Ağustos 1840, Bern, İsviçre – ö. 18 Mart 1914, Sevilla, İspanya), İsviçre asıllı ABD’li antropolog, tarihçi ve arkeolog. Meksika, Peru ve Bolivya ile ABD’nin güneybatısında yaşayan Yerli kültürlerini ilk kez inceleyen araştırmacılar arasında yer alan Bandelier’nin yapıtları bugün de önemini korumaktadır.
Adolph Bandelier
ABD’li etnolog Lewis Henry Morgan’ın çalışkan bir öğrencisiydi. 1873-79 arasında, Morgan’ın evrim kuramlarını desteklemek amacıyla, Azteklerin, akrabalık bağına dayalı, demokratik ve Kuzey Amerika’nın Irokua Yerlilerine çok benzer bir toplumsal ve siyasal yapısı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Bulgularını, günümüzde daha çok tarihsel değeri olan üç monografi halinde topladı.

1880 sonrasında, ABD’nin güneybatısında ve Meksika’da arkeolojik, etnolojik ve belgesel çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların sonucunda, Final Report of Investigations Among the İndians of the Southwestern United States… (1890-92; ABD’nin Güneybatısındaki Yerliler Arasında Yapılan Araştırmaların Son Raporu) ile kurgusal bir Pueblo etnografyası olan The Delight Makers (1890; Sevinç Ustalan) adlı yapıtları ortaya çıktı. Peru ve Bolivya’daki çalışmalarına (1892-1903) dayanan en önemli yapıtı The Island of Titicaca and Koati (1910; Titicaca ve Koati Adaları) idi.

ABD’ye döndükten sonra New York kenti ile Washington, D. C.’de müzelerde çalıştı, aynca dersler verdi. 1913’te İspanya’ya giderek Pueblo Yerlilerine ilişkin araştırmalarını sürdürdü. Geç Pueblo döneminden kalma tarih öncesi evlerin yer aldığı Bandelier Ulusal Anıtı 1916’da Santa Fe yakınlannda, ABD’nin New Mexico eyaletinde kuruldu.


Leave A Reply