Ağrı Dağı Nerededir? Ağrı Dağı Hakkında Coğrafi ve Tarihi Bilgiler

2
Advertisement

Ağrı Dağı nerededir? Ağrı Dağı’nın özellikleri, tarihçesi, tarihteki yeri, yüksekliği ve Ağrı Dağı hakkında anlatılan efsaneler hakkında bilgi.

Büyük ve Küçük Ağrı Dağı

Büyük ve Küçük Ağrı Dağı (Kaynak : wikipedia.org)

Ağrı Dağı; Türkiye’nin en yüksek doruğudur. Yüksekliği 5.137 m. Türkiye, Nahcivan ve İran sınırları yakınındadır (5.137 m). Andezitik ve bazaltik türden volkanik bir kütledir. Büyük Ağrı Dağı da denilen bu kütlenin güneydoğusunda, kendisine çok benzeyen Küçük Ağrı Dağı (3.896 m) yer alır. Ağrı Dağı, 1.188 km2’lik bir taban üstünde yükselir. Bu alan, tüm il topraklarının % 11’ini kaplar. Büyük ve Küçük Ağrı dağlarını, tabanı 2.687 m yükseklikteki Serdarbulak Beli birbirinden ayırır.

Batıda da Çengelli Gediği Ağrı Dağı ile Hama Dağı arasından geçer. Bir koni görünümündeki dağın 1.000 m’lik üst bölümü sürekli kar ve takkeyi andıran bir buzulla kaplıdır. Bu buzuldan ayrılan bir buzul dili 3.500 m yüksekliğe kadar yürür. Yamaçlarda bitki örtüsü çok seyrektir. Daha çok ardıç çalıları, bodur huş ağaçları gibi bitkiler görülür. Çok yağış almasına karşın, çatlaklar ve dağın andezitik yapısı suyu hemen çektiğinden, dağın hiçbir yerinde su kaynağı yoktur. Ancak karların erime zamanı çok sayıda kokusuz dağ çiçekleri açılır.

Tarih boyunca Ağrı Dağı’nın püskürüp püskürmediği bilinmiyor. 20 Haziran 1840’taki bir deprem nedeniyle oluşan kuru toprak kayması sonunda 1600 nüfuslu Arguri (Ahuri) Köyü ve Yakup Manastırı haritadan silindi.

Ağrı Dağı’na Eğri Dağı da denildiği gibi, kütle tarih boyunca çeşitli zamanlarda çeşitli uluslarca Ararat, Kûh-i Nûh, Cebel-el-Haris; Masis gibi adlarla da anıldı. Bazı kaynaklar Ararat adının Nuh öncesinden geldiğini öne sürer. Bu ada ilk olarak Tevrat’ta rastlanır. Tevrat’ta Nuh’un gemisinin bu dağ üzerine oturduğu yazılıdır. Buna karşılık Sümerlerin Gılgamış Destanı‘nda 5.000 yıl önceki bir tufandan söz edilerek geminin Nisip (Cudi) dağına oturduğu anlatılır.

Ağrı Dağı

Kaynak : pixabay.com

Nuh’un Gemisi

Nuh’un Gemisi söylencesi, birçok kişinin dağa tırmanarak bu konuda araştırma yapmasına yol açtı. Dağın doruğuna ilk olarak 9 Ekim 1829’da Federic Parrot (Rus) tırmandı. Bu tarihten sonra sırasıyla 1834’te Spaski Antomonof (Rus); Koçko (Rus); Abich (Alman) ve Eleksandrof (Rus); 1856’da Seymour (İngiliz); 1876’da James Bryce (İngiliz); 1888’de Markov (Rus); 1893’te Dr. Nuri (Kudüs Başdiyakozu); 1949’da Dr. Smith (ABD); 1952’de Navarra (Fransız) ve Riquer Ağrı’nın doruğuna tırmandılar. Bunların dışında bilimsel araştırma, spor vb amaçlarıyla günümüze kadar dağın doruğuna birçok tırmanma girişiminde bulunuldu. Bu arada ABD’li astronot Edvin Aldrin de Ağustos 1984’te yaklaşık 4.000 metreye kadar tırmandı. Aldrin ile birlikte dağa çıkan bir Amerikalı, Nuh’un gemisiyle ilgili bazı parçalar bulunduğunu öne sürdü. Ancak, bu savın bilimsel ciddiyetten uzak olduğu saptandı.

Advertisement

2 yorum

  1. Sağol NKFU.com Çok Yardımcı Oldu Bu Bilgi Bana Ödevimde Teşekkürler.
    Bütün Araştırma Ödevlerime Senden Bulup Yapabiliyorum Tekrar, Teşekkürler. 🙂

Leave A Reply