Ahmet bin Ali El Hızır Kimdir? Karahanlı Hükümdarının Hayatı

0
Advertisement

Karahanlı hükümdarlarından Ahmet bin Ali el-Hızır hayatı hakkında blinenler doğrultusunda hazırlanmış olan hayatı ve dönemi.

Ahmet bin Ali El-Hızır Kimdir?

AHMET bin ALİ EL-HIZIR, Batı Karahanlı hükümdarı (? – 1095).Genç yaşta Karahanlı tahtına çıktı (1080-1081). Özellikle dönemin ünlü din bilginleriyle geçinemedi. Kadı’l-Kudat Ahmet bin Süleyman’ı öldürttü. Bunun üzerine din bilginleri Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’a başvurarak yardım istediler. Melikşah 1089’da önce Buhara’yı sonra da Semerkant’ı ele geçirdi ve Özkent’e kadar ilerledi.

Ahmet bin Ali tutsak edilerek Selçuklu başkenti İsfahan’a götürüldü. Melikşah, Ebu Tahir Harezmi’yi Semerkant’a vali atadı. Ancak Karahanlıların temeli olan Çiğillerin komutanı Aynü’d-Devle el-Harezmi’nin kentten kovulması üzerine Melikşah ikinci kez Semerkant üzerine yürüdü ve Emir Atsız’ı Semerkant Valiliği’ne atadı.

Melikşah, bir süre sonra eski hükümdar Ahmet bin Ali’yi Selçuklulara bağlı olmak koşuluyla Karahanlıların başına getirdi. Fakat İran’da kaldığı sırada Batınilerle yakın ilişkiler içinde bulunduğu anlaşılan Ahmet bin Ali, ülkesine dönüşünde dinsizlikle suçlandı ve halka açık bir yargılamadan sonra ileri sürülen suçlamaları reddetmesine karşın ölüme mahkum edildi (26 Haziran 1095). Yerine amcasının oğlu I. Mesut bin Muhammet geçti.

Advertisement

Leave A Reply