Ahmet Resmi Efendi Kimdir?

0
Advertisement

Ünlü Osmanlı elçilerinden olan Ahmet Resmi Efendi hayatı ve eserleri ilgili kısa bilgilerin yer aldığı yazımız.

Ahmet Resmi Efendi

Ahmet Resmi Efendi (1700-1783) tarihte meşhur Osmanlı elçilerindendir. Girit’te doğmuştur. Elçi olarak Berlin ve Viyana’ya gönderildi, Kaynarca Antlaşması görüşmelerinde Türk başmurahhası olarak bulundu.

Memleket içinde de önemli devlet memurluklarında bulunan Ahmet Resmi Efendi İstanbulda öldü, Karacaahmet mezarlığına gömülmüştür. Ahmet Resmi Efendi, eserler de vermiştir. «Viyana Sefaretnamesi» ve «Prusya Sefaretnamesi» adında iki eseri vardır. Bunlar 1884 ve 1886 da İstanbulda basılmıştır. Ayrıca 1768-1774 Rus Savaşı hakkında «Hulâsat-ül-İtibar» adlı bir eseri ile «Sefinet-ür-Rüesa» adında reisülküttapların (hariciye nazırlarının) biyografilerini veren eserleri de basılmıştır. Sefaretnameleri Almanca’ya tercüme edilmiştir.


Leave A Reply