Ahmet Teküdar Han Kimdir?

0
Advertisement

Ahmet Teküdar Han Kimdir ve ne yapmıştır? İlhanlıların hükümdarı Ahmet teküdar Han hayatı, dönemi, biyografisi hakkında kısa bilgi.

Ahmet Teküdar Han
Ahmet Teküdar Han Kimdir?

Ahmet Teküdar Han, İlhanlı hükümdarı (? – 1284).

Babası Hülagü Han, annesi Kutuy Hatun’dur. Ağabeyi Abaka Han döneminde İran’ın Nihavend ve Dinever kentlerinde yaşadı, ağabeyinin 1282’de ölümü üzerine Meraga yakınlarında toplanan kurultayda İlhanlıların üçüncü hükümdarı seçildi. Babasından kalan zengin hazineyi hanedan üyeleri arasında paylaştırdı. Tahta çıkınca Müslüman oldu. Abaka Han’ın tersine Memluklerle dost geçinmek istedi ve zamanın ünlü bilginlerinden Kutbettin Şirazi’yi ve Şeyh Abdurrahman’ı Kahire’ye gönderdi. Ancak Memlûk Sultanı Kalavun, Anadolu’da yapılan yağma ve yıkımlara son verilmediği sürece buna yanaşmayacağını bildirdi.

Döneminde Horasan ve Derbent’te barış egemen oldu. Abaka Han’ın oğlu Argun, amcası Ahmet Teküdar’ı öldürüp devletin başma geçti. Ahmet Teküdür Han, dindarlığı ve tasavvufa düşkünlüğüyle de tanınır. Güçsüz kişiliği nedeniyle devlet yönetiminde annesi Kutuy Hatun söz sahibiydi.


Leave A Reply