Aile İle İlgili İngilizce Kelimeler, Aile Üyeleri, Family İle İlgili Cümleler

0

Aile, Aile üyeleri, family ile ilgili ingilizce kelimeler nelerdir? Aile hakkında ingilizce kelimeler ve anlamları listesi.

 

Aile İle İlgili İngilizce Kelimeler

A A   K K
adoption evlat edinme kin soydaş
adoptive father Evlat edinen baba kindred akraba
adoptive mother evlat edinen anne kinship akrabalık
ancestor Ata kith eş dost
aunt teyze hala L L
B B lineage soy
bachelor bekâr love Aşk
birth mother öz anne loyalty bağlılık
blood relative kan bağı M M
bride gelin ma anne
bridegroom damat maiden name kızlık soyadı
brother erkek kardeş mama anne
brotherhood kardeşlik marriage evlilik
brotherly kardeşçe mate Dost
brother-in-law kayınbirader maternal anne
C C matrimony evlilik
child çocuk minor küçük
childhood çocukluk Miss evli olmayan bayan
children çocuklar mom anne
connection bağ mommy anne
cousin kuzen monogamy tekeşlilik
D D mother anne
dad baba mother-in-law Kayınvalide
daddy baba Mr. Bay.
daughter kız evlat Mrs. Bayan.
daughter-in-law gelin N N
descendant torun nana nine
divorce boşanma natal doğum
E E nephew erkek yeğen
engaged nişanlı nest yuva
engagement nişan newlywed Yeni evli
ex eski niece yeğen
ex husband eski koca nuclear family çekirdek aile
ex wife eski eş nuptial gerdek
extended family geniş Aile O O
F F orphan yetim
family aile P P
family tree soy ağacı pa baba
father baba papa baba
father-in-law kayınpeder parent ebeveyn
fiancee nişanlı partner ortak
first born ilk doğan paternal baba tarafından
first cousin ilk kuzen posterity gelecek kuşaklar
folks arkadaşlar progenitor ata
foster child evlatlık progeny döl
foster father koruyucu baba Q Q
foster mother üvey anne quadruplets dördüzler
foster parent koruyucu aile quads dörtlü
fraternal kardeşçe quintuplets beşiz
friend arkadaş R R
foster child evlatlık relations ilişkiler
foster parent koruyucu aile relative akraba
fraternal kardeşçe S S
G G senior kıdemli
genealogy secere separation ayırma
gramps dede sibling kardeş
grandchild torun single tek
grandchildren torunlar sister kız kardeş
granddaughter kız torun sisterhood kız kardeşlik
grandfather Büyük baba sister-in-law Baldız
grandma büyükanne sisterly kardeşçe
grandmother büyükanne son oğul
grandpa dede son-in-law Damat
grandparent büyükbaba veya büyükanne spouse
grandson erkek torun stepbrother üvey erkek kardeş
granny nine stepchild üvey evlat
great-granddaughter torunun kızı stepchildren üvey çocuklar
great-grandfather büyük büyükbaba stepdad üvey baba
great-grandmother büyük büyükanne stepdaughter üvey kız
great-grandparent Büyük-büyükbaba stepfather üvey baba
great-grandson torunun oğlu stepmom üvey anne
great-aunt büyük teyze stepmother üvey anne
great-uncle büyükamca stepsister üvey kızkardeş
groom damat stepson üvey oğul
grownup yetişkin surrogate mother taşıyıcı anne
H H T T
half-brother üvey erkek kardeş triplets üçüz
half-sister üvey kardeş trust güven
heir mirasçı trustworthy güvenilir
heiress mirasçı twin brother ikiz kardeş
hereditary kalıtsal twin sister ikiz kardeş
heritage miras twins ikizler
home ev U U
household ev halkı uncle amca dayı
husband koca W W
I I wed evlenmek
identical twin tek yumurta ikizi wedding düğün
inherit miras almak wedlock evlilik
inheritance miras wife kadın eş
infant bebek Y Y
infancy bebeklik youngster delikanlı
in-law kayın youth gençlik

Leave A Reply