Aineias Kimdir? Aineias Destanı (Aeneis)

2

Aineias Kimdir? Aineias Destanı (Aeneis) konusu, özellikleri, Aineias destanı ile ilgili bilgi.

AİNEİAS

Advertisement

Mitolojide Troia’lı bir savaş kahramanıdır. Aşk ve Güzellik Tanrıçası Aphrodite ile Troia’lı kahramanlardan Ankhises’in oğludur. Troia savaşlarında çok önemli bir rol oynamıştır. Dindarlığı ile tanınmış bir kimse olduğundan tanrıların onu koruduğu söylenir. Troia’nın düşmesi üzerine, düşmanın eline düşmemek için, kaçmış, kaçarken yaşlı babasını da sırtında taşımıştır.

Sayısı gittikçe artan bir taraftar kitlesiyle beraber önce İda dağına gitti, orada barınamayarak göçmeye başladı. Bir müddet Kartaca’da eğlendikten sonra İtalya’ya geçtiler. Roma şehrini onun soyundan gelenlerin kurduğu söylenir.

Aineias’ın göç efsanesi Romalı şair Vergilius’un «Aeneis» adlı eserinin konusunu teşkil etmiştir.

AİNEİAS DESTANI (Aeneis) Dünyanın en büyük epik şiirlerinden biridir. Romalı şair Publius Vergilius’un yazdığı bu eser on iki kitaptan meydana gelmiştir. Eserin yarısı Mitoloji kahramanlarından Troia’lı Aineias’ın Troia alındıktan sonra yabancı ülkelerde dolaşmasını anlatır, yarısı da Aineias’ın İtalyada yaptığı savaşlara ayrılmıştır.

Advertisement

Eserin konusu: Troia’nın düşmesinden sonra Aineias, İtalya’ya giderken, Tanrılar Kraliçesi İuno’nun gönderdiği bir fırtına gemisini batırır; Aineias Afrika’ya çıkar. Orada Kartaca Kraliçesi Dido onu kurtarır. Sonra, Aphrodite’nin tesiriyle Dido delikanlıya aşık olur, onunla evlenmek ister. Tanrılar babası İupiter habercisi Mercurius’u göndererek Aineias’a yoluna devam etmesini bildirir. Aineias italya’ya hareket edince Dido, üzüntüden kendini öldürür.

Aineias İtalya’ya döndüğü vakit Cumae’li falcı kadın Sibyl onu yeraltına götürerek babasıyla görüştürür, babası ona kudretli bir ırkın kurucusu olacağını söyler. Bunun üzerine Aineias, Latium’a giderek, komşu bir devlet kiralının kızı Lavinia ile evlenir. Artık yaptığı savaşlarda başarı kazanmaktadır. Günün birinde Numicus ırmağının içinde kaybolur.

Vergilius, eserinde Yunanlı şair Omiros’un «İlilada» ve «Odyssea» destanlarını örnek almıştır. Ahenkli kelimelerle, çok kuvvetli tasvirlerle işlenmiştir. Eser, şairin ölümü üzerine tamamlanamamış, birçok beyitleri yarım kalmıştır. Sonradan başka şairler Destanı tamamlamak istemişlerse de Augustos bunu yasak etmiştir.


2 yorum

Leave A Reply