Ak Akçe Kara Gün İçindir Ne demektir? Atasözünün Anlamı Açıklaması

6
Advertisement

Ak Akçe Kara Gün İçindir ne demektir, atasözü neyi anlatır? Ak Akçe Kara Gün İçindir atasözünün anlamı, hakkında bilgi, anafikir.

Ak Akçe Kara Gün İçindir

“Ak Akçe Kara Gün İçindir” Atasözünün Anlamı

ANAFİKİR : Çalışarak kazandığımız para, dar zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtarır. Kazandığımız paranın bir bölümünü sıkıntılı günlerimizde kullanmak için ayıralım.

Para kazanmak mutlu bir olaydır. Ancak kazandığımız paranın değerini iyi bilmeliyiz. Unutmamalıyız ki; para, sıkıntılarımızı gidermek için bir araçtır. Sıkıntılarımız zamana bağlı olarak doğmaz, elimizde olmayan nedenlerle ortaya çıkar. Böyle durumlarda fazla zarar görmememiz, sıkıntılarımızı gidermemiz, elimizde bulunan para ile sağlanabilir. Bu nedenle sıkıntılı günlerimizde kullanabileceğimiz bir miktar parayı, mutlaka bir kenara ayırmalıyız.

Akçe

Orhan Gazi’nin bastırdığı ilk akçe

Akçe Nedir? Hakkında Bilgi

Akçe, Osmanlıların kullandıkları gümüş paradır. Osmanlılar, kendilerinden önceki Türk devletlerinin kullandığı para birimlerini kaldırarak Akçe-i Osmani denen gümüş parayı kullandılar. Daha önce İsfahan Selçuklularında da akçe adı verilen bir para kullanılmıştı. Osmanlı Devleti kurulduktan sonra ilk akçe Bursa’da 1329’da basıldı. Beyaz para anlamında akçe (akça) adı verilen bu para, 1,5 dirhem ağırlığında 90 ayar (6 kırat) gümüşten kesilmişti.

İlk basılan 6 kıratlık akçelerden sonra 5, hatta 2.5 kıratlık akçeler de çıkarıldı. Bu durum ekonomiyi ve politik yaşamı etkiledi, pahalılık ve bazı mallarda darlık ortaya çıktı, bu yüzden de yer yer ayaklanmalar oldu. Bunun üzerine yeniden yüksek ayarlı akçeler çıkarılıp kullanıma verilmişse de düşük ayarlı paralar da toplanmadı; ancak 1613’te 10 akçe değerinde, 1 dirhem ayarında Onluk-u Osmani denen sikkeler çıkarıldıktan sonra toplanabildi. 1617’de 5,5 kıratlık, 4 akçe değerinde, adına kuruş denen bir para basıldı ve karşılığı 40 para olarak kabul edildi. Akçenin değerini yitirmesi üzerine, Avrupa ile ticarette kullanılmak üzere kesilmiş olan bu para, ekonominin bozukluğu nedeniyle akçenin yerini alamadı; sonraları büyük ayarlı akçeler de çıkarıldı. 19. yüzyılın ortalarında II. Mahmut döneminde, Rusya’ya ödenmesi gereken savaş tazminatı için düşük ayarlı gümüşten 5 akçe değerinde, adına beşlik denilen bir para çıkarıldı. Yine devlete ek gelir sağlamak amacıyla, iç piyasada düşük ayarlı akçeler kullanıldı. Ancak 1829’dan sonra akçe kesimi yasaklanınca, kuruş akçenin yerine geçebildi.

Advertisement

6 yorum

Leave A Reply