Akdeniz Bölgesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Akdeniz Bölgesi’nin yerşekilleri, iklim ve bitki örtüsü, tarım ve hayvancılık, coğrafi konumu, bölümleri, özellikleri hakkında bilgi.

• Bölgenin yerşekillerinin ana hatlarını Toros Dağları oluşturur.

• Dağlar kıyıya paralel uzanır.

• Engebeli alanlar geniş yer tutar.

• Dağların uzanış doğrultusu Akdeniz ikliminin sadece kıyıda etkili olmasına neden olur.

• İç kesimlerle ulaşım geçitlerle sağlanır.

Advertisement

• Kıyı boyunca falezler görülür.

• Doğal limanlar azdır.

• Teke Yarımadası, Taşeli Platosu ve Göller Yöresi’nde karstik şekiller yaygındır.

• Seyhan, Ceyhan, Asi, Göksu başlıca akarsulardır.

• Göller Yöresi’nde Beyşehir, Eğridir, Burdur, Salda Gölü, Acıgöl başlıca göllerdir.

• Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi görülür. Kar yağışı ve don olayı nadir olarak görülür.

• Bölgenin karakteristik bitki örtüsü maki olup, 700 -800 m. yükseltiden sonra ormanlar bulunur.

Advertisement

• Bölge orman bakımından 2. sırada yer alır.

• Dağların uzanışı Akdeniz ikliminin iç bölgelere sokulmasını engeller.

• iklim tarım koşullarını ve kıyı turizmini olumlu etkiler. Göller Yöresi’nde (Isparta, Burdur çevresi) ve Kahramanmaraş yöresinde step iklimine geçiş özellikleri görülür.

• Çukurova’da, Hatay’da (Amik Ovası) ve Antalya çevresinde nüfus yoğunluğu fazladır.

• Taşeli Platosu, Teke Yarımadası, Torosların yüksek kesimleri bölgenin ve Türkiye’nin en tenha yerlerindendir. Adana Bölümü’nde nüfus yoğunluğu, Antalya Bölümü’nden fazladır.

• Çukurova’da tarım, Antalya yöresinde turizm nedeniyle mevsimlik göç görülür.

• Toroslarda yaylacılık etkinlikleri görülür.

• Kentli nüfus oranı kırsal nüfustan fazladır.

• Kırsal yerleşmelerde taş evler karakteristik özellik gösterir.

• Engebelilik tarım için olumsuz etki yaparken, iklim için avantaj oluşturur, iklim aynı topraktan birkaç kez ürün alınmasını sağlar. Ürün çeşidi fazladır.

• Sulama yaygın, birim alandan alınan verim yüksektir.

• Turfandacılık ve seracılık gelişmiştir.

• Turunçgiller, mısır, yerfıstığı, pamuk, muz, gül, susam üretiminde Türkiye’de başta gelir.

Advertisement

• Pamuk, zeytin, buğday üretimi de önemlidir.

• Çukurova, Amik Ovası önemli tarım alanlarıdır.

• Hayvancılık tarımın yanında ek uğraş şeklinde görülmektedir.

• Dağlık yörelerde kılkeçisi beslenir.

• Bölgede çıkarılan madenler:
Krom: Fethiye – Dalaman Havzası’nda, Toroslar ve Amanoslarda
Linyit: Afşin Yöresi, Adana’da
Kükürt: Isparta – Keçiborlu’da
Boksit: Seydişehir, Akseki’de

• Endüstride Adana Bölümü daha çok gelişmiştir. Antalya bölümünün endüstri geliri azdır.

• Adana çevresi: Besin, tarım makineleri üretimi, tekstil, çimento, tuğla vb. çeşitli endüstri kollarıyla bölgenin sanayide en gelişmiş yeridir.

• Başlıca endüstri tesisleri:
İskenderun: Demir – çelik fabrikası
Dalaman: Kağıt fabrikası
Seydişehir: Alüminyum tesisleri
Isparta ve Burdur: Halı fabrikaları, gül işleme tesisleri

• Kıyıya paralel uzanan dağlar iç kesimlerle ulaşımı zorlaştırır. Ulaşımın ancak, geçitlerle sağlanmasına neden olur.

• Gülek Boğazı, Belen, Sertavul geçitleri, Çubuk Boğazı başlıca geçitlerdir.

• Mersin ve İskenderun Limanları Türkiye’nin önemli işlek limanlarıdır. Antalya limanı ise turizm açısından önemlidir.

• Bölge ekonomisinde turizmin payı büyüktür.

• Antalya Bölümü’nde turizm daha fazla gelişmiştir.

Advertisement

• Kıyı turizmi daha çok önem kazanmasına rağmen bölümde karstik araziden dolayı oluşan mağaraların varlığı, bunun yanında şelaleler, kanyonlar gibi ilginç doğal oluşumlar, antik kentler, plajlar önemli turizm potansiyelini oluşturmaktadırlar.

• Eğimi fazla akarsular rafting için uygundur.

• Bey Dağları’nda kayak yapılabilir.

Bölgenin Bölümleri

ANTALYA BÖLÜMÜ
• Adana Bölümü’ne göre engebelilik daha fazla, tarım için elverişli düzlükler daha azdır.
• Kıyıda yağış Adana Bölümü’ne göre fazladır.
• Nüfus yoğunluğu Adana Bölümü’ne göre daha azdır.
• Turizm etkinlikleri nedeniyle mevsimlik göç alır.
• Turizm gelirleri Adana Bölümü’nden fazladır.
• Tarım geliri daha azdır.
• Endüstri çok gelişmemiştir. Ticaret geliri Adana Bölümün’den azdır.
• Karstik arazi daha yaygındır.
ADANA BÖLÜMÜ
• Toroslar’ın yükseltisi bu bölümde daha fazladır. Fakat dağlar kıyıdaki düzlük alanların ardında yükselir. Yani düzlükler Antalya Bölümü’ne göre daha fazladır.
• Çukurova ve Amik Ovası bölümün önemli tarım alanlarıdır.
• Bölge nüfusunun 2/3’ü bu bölümde yaşar. Kentli nüfus oranı daha yüksektir.
• Hem sürekli, hem de tarım etkinlikleri nedeniyle mevsimlik göç alır.
• Tarım gelirleri, endüstri, ulaşım ve ticaret gelirleri de Antalya Bölümü’nden fazladır.


Leave A Reply