Akdeniz Bölgesi İklim ve Bitki Örtüsü Hakkında Bilgi

0

Akdeniz bölgesinin iklim ve bitki örtüsü nasıldır? Akdeniz Bölgesinde hangi bitkiler yetişir, iklim özellikleri nedir, hakkında bilgi.

akdeniz iklimi

Akdeniz Bölgesi İklim ve Bitki Örtüsü Hakkında Bilgi

Akdeniz İklimi

Akdeniz Bölgesi, Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yüzey şekilleri tarım ve ulaşım olanaklarını sınırlamasına karşın, kıyıların iklim üzerinde olumlu etkileri gözlenir. Kıyıların hemen gerisinde yükselen dağlar ve yaylalar, kışın İç Anadolu’dan gelen soğuk hava akımlarını engeller ve kışların ılık geçmesini sağlar. İklimin en belirgin özellikleri, yıllık yağış tutarının yüksekliğiyle uzun yaz kuraklıklarıdır.

Türkiye’de kışların en ılık geçtiği yer Akdeniz kıyılarıdır. Bütün yıl boyunca sıcaklık, bitkilerin gelişmesine yetecek düzeyde seyreder. Bu sıcaklık Akdeniz kıyılarında tarım üretimini artırır, soğukluk nedeniyle Türkiye’nin öteki bölgelerinde yetişme şansı olmayan birçok bitkinin bu bölgede yetişmesine olanak verir. Ancak, yaz mevsiminde yaşanan kuraklık, sulu tarımın en önemli sorunlarının başında gelir.

Özellikleri ve sonuçları özetlenen tipik Akdeniz iklimi, bölgede ancak kıyı kesimlerinde görülür. Toroslar’ın kuzeyinde kalan iç bölümlerde kara ikliminin özellikleri belirgindir. Göller Bölgesi’nde ve Toroslar’ın kuzey eteklerinde kış ayların da ortalama sıcaklık, Akdeniz kıyılarındaki sıcaklıktan 8-10°C daha düşüktür. Bu bölgelerde kışlar daha sert ve karlı geçer. Yağış oranında azalma görülmekle birlikte, yaz kuraklığı daha kısa ve belirsizdir. Bu nedenle iç kesimlerin tarım ürünleri kıyı kesiminden daha farklıdır.

Muz Bahçesi

Akdeniz Bitki Örtüsü

Akdeniz Bölgesi’nde bitki örtüsü, iklim farklılığını yansıtan bir yapı taşır. Kıyılar, 500-600 m yüksekliğe kadar, Akdeniz iklimini niteleyen makiler ve çam korularıyla kaplıdır. İç kesimlerde bozkır ve meşe korulukları vardır. To-roslar yüzyıllardır insan eliyle süren yok etmeler, iklimden kaynaklanan kuraklıklar ve şiddetli sellere karşın günümüzde de bölgenin en büyük ormanlık alanlarını oluştururlar. Ormanlar kıyıdan başlayarak batıda 2.000, doğuda 2.200 m’ye kadar çıkar. İç kesimlerde ise orman üst sınırı 2.400 m’ ye ulaşır.

Alçaklarda kızılçamla başlayan bu ormanlar yükseklere doğru karaçam Akdeniz köknarı ve ünlü sedirleri içerir. Amanos Dağları’nın yüksek kesimlerinde ise kayın ağaçları bulunur, bu ağaçlar bölgenin öteki kesimlerinde görülmez. Bölgenin ekonomik yaşamına önemli katkı sağlayan zeytinlikler ve turunçgiller bitki topluluğu içinde geniş yer kaplar. Alanya ve Anamur’da da muz bahçeleri vardır. Ovalara inildikçe yükseklerdeki bitki topluluklarının yerini genelde yazın kuruyan otsu bitkiler alır.


Leave A Reply