A’la Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kuran’da ki surelerden olan A’la Suresi nedir? A’la Suresi anlamı, açıklaması ve özellikleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

A'la Suresi

A’la Suresi Hakkında Bilgi

A’la Suresi; Kur’an-ı Kerim’in 87. suresidir. 14 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça âlâ sözcüğü yüce anlamını taşır. Surenin ilk ayetinde Tanrı’ dan söz ederken bu sözcük kullanıldığı için sure bu adla bilinir. “Teşbih et” anlamını taşıyan sebbih sözcüğüyle başladığından Sebbih Suresi adıyla da bilinir. Surede Hz. Muhammed’in inanmayanlarla yapacağı mücadeleler ve bu mücadelerde karşılaşacağı güçlükler ve sonunda kazanacağı başarılar anlatılır.

Mekke döneminde inen Ala Suresi, adını birinci âyette yer alan ve AllahTeâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır.. A’lâ, en yüce demektir. Sûrede Allah, vahiy ve Kur’an, peygamber ve tebliğ görevi, tebliğ karşısında insanların takındıkları farklı tavırlar ve bunun ebedî hayattaki sonuçları ele alınmıştır. Kaynaklarda, Hz. Peygamber’in A‘lâ sûresini okumaktan büyük zevk aldığı; vitir, bayram ve cuma namazlarında onu okuduğu bildirilmektedir.

A’la Suresi;

Rahmân Rahîm Allah adıyla

 • Yüce Rabbinin adını tespih et.
 • O, yaratttı ve tesviye etti.
 • O, takdir etti ve yönlendirdi.
 • O, mer’ayı çıkaran
 • sonra da onu çürümüş çerçöpe çevirendir.
 • Sana okuyacağız ve sen unutmayacaksın
 • Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de
 • Kolaylıkları sana kolaylaştıracağız
 • O halde, hatırlatma fayda verirse, hatırlat
 • Korkan hatırlayacak,
 • Şaki olan kaçınacaktır.
 • Ki o büyük ateşe yaslanacaktır.
 • Sonra orada ne ölür, ne de yaşar.
 • Arınan kurtuluşa erer
 • ve Rabbinin adını anıp dua eden (veya namaz kılan)
 • Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz
 • Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir
 • Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda
 • İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır.

Arapçası

 • 1. Sebbihısme rabbikel’a’la.
 • 2. Elleziy haleka fesevva.
 • 3. Velleziy kaddere feheda.
 • 4. Velleziy ahrecelmer’a.
 • 5. Fece’alehu ğusaen ahva.
 • 6. Senukriüke fela tensa.
 • 7. İlla ma şaallahü innehu ya’lemülcehre ve ma yahfa.
 • 8. Ve nüyessirüke lilyüsra.
 • 9. Fezekkir in nefe’atizzikra.
 • 10. Seyezzekkerü men yahşa.
 • 11. Ve yetecennebühel’eşka.
 • 12. Elleziy yaslennarelkübra.
 • 13. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.
 • 14. Kad efleha men tezekka.
 • 15. Ve zekeresme rabbihi fesalla.
 • 16. Bel tü’sirunelhayateddünya.
 • 17. Vel’ahıretü hayrün ve ebka.
 • 18. İnne haza lefissuhufel’ula.
 • 19. Suhufi ibrahiyme ve musa.

Advertisement

Leave A Reply