Alaaddin Paşa Kimdir? Orhan Bey’in Kardeşi Alaaddin Paşa’nın Hayatı

0
Advertisement

Alaaddin Paşa kimdir? İlk sadrazam, Orhan Bey’in kardeşi Alaaddin Paşa’nın hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Alaaddin Paşa

Alaaddin Paşa

Alaaddin Paşa; Osmanlı Devleti’ nin kurucusu Osman Bey‘in oğlu, Orhan Bey‘in küçük kardeşidir (?-1333).

Yaşamına ilişkin bilgi çok azdır. Osman Bey‘in son yıllarına kadar Bilecik’ te yaşadı, orada dedesi Şeyh Edebali ile babası Osman Bey’in yanında bulundu. Babasının ölümünden sonra Bursa-Mihaliç arasında Kete Bölgesi’ ndeki Kudra toprağını almakla yetindi; kardeşi Orhan‘ın, Osman Bey‘in yerine geçmesi önerisiyle kendisi başa geçtiğinde de vezir olması önerisini kabul etmedi. Osmanlı devlet örgütünü ilk kuranlardan biri olmasına karşın, devlet işlerinden uzaklaşıp derviş olmayı yeğledi. Fakat kardeşi Orhan Bey ile ilişkisini kesmedi, bazı yönetim ve askerlik düzenlemelerinde üzerine düşeni yaptı.

Alaaddin Paşa kırmızı asker başlıklarım beyaza çevirtti, Çandarlı Kara Halil Paşa ile “yaya” adlı ilk düzenli Osmanlı Ordusu’nu kurdu. Bursa-Külcürtlü semtinde bir tekkeyle Kaplıca’ da iki camiyi de o yaptırdı. Mezarı Bursa’da Osman Bey’in türbesindedir.

KAYNAK 2

Alaaddin Paşa Kısaca

Orhan Gazinin ilk veziridir. Babası Hacı Kemaleddin’dir; Ahi teşkilatının ileri gelenlerinden olması ihtimal dahilindedir. Orhan Gazinin eşlerinden biri olan Asporçe Hatunun 1323 Eylül tarihli vakfiyesinde Alâaddin Paşa, Asporçe Hatun tarafından vekil olarak bulunmuştur. Osmanlı tarihleri isim benzerliği dolayısıyla bu Hacı Kemaleddin oğlu Alâaddin Paşa ile Osman Gazinin küçük oğlu Alâaddin Bey’i karıştırarak, şehzade Alâaddin’i kardeşi Orhan Gazinin veziri olarak göstermişlerdir. Alâaddin Paşanın 1340 yılından önce vefat etmiş olduğu tahmin edilmektedir.

Advertisement

Leave A Reply