Alfa Işınları Nedir?

0
Advertisement

Alfa ışınları nedir? Alfa ışınları nasıl oluşur, alfa ışınlarının özellikleri nelerdir? Alfa ışınlarının etkileri, hakkında bilgi.

alfa-isinlariAlfa Işınları; çok hızlı hareket eden ve her biri iki protonla iki nötrondan oluşan helyum atomu çekirdekleri; başka bir deyişle her biri iki elektronunu yitirmiş helyum atomları topluluğudur.

Alfa ışınları, atom çekirdeklerinin yaydığı ve tanecik özelliğini taşıyan “radyoaktif ışınlar”dan birisidir. Genellikle radyum, uranyum, thoryum gibi doğal radyoaktif elementlerle neptünyum, amerikyum, plütonyum gibi yapay radyoaktif elementlerin çekirdekleri tarafından yayınlanırlar. Bu nedenle alfa ışınları ağır çekirdeklere özgü bir ışın türüdür. Giricilikleri çok küçük olduğundan havada bile ancak birkaç cm yol alabilirler.

Alfa ışınları bir defter kâğıdı tabakası ya da 0.04 mm kalınlığında ince bir alüminyum levhasıyla tümüyle tutulabilir. Buna karşılık alfa ışınlarının canlı dokular üzerine etkisi oldukça büyüktür. Dokuda, aynı şiddetteki bir Röntgen ışınları huzmesinden yaklaşık 10 kat daha etkindir. Bu nedenle alfa ışınları, dikkat edilmediği zaman sağlık açısından oldukça tehlikelidir. Alfa ışınlarının bir maddesel ortamda gidebilecekleri yolun uzunluğunu (erişme uzaklığı), çekirdekten yayınlandıkları andaki hızları belirler. Değişik çekirdeklerin elementleri farklı enerjilere sahip alfa tanecikleri yayınladığından bu enerji, o çekirdek için karekteristik bir büyüklüktür. Bir tek enerjiye sahip alfa taneciği yayınlayan çekirdekler bulunduğu gibi, farklı enerjili gruplarla alfa taneciği yayınlayan çekirdekler de vardır. Bu durumda aynı gruptaki alfa ışınlarının enerjileri hemen hemen aynıdır. Yunancadaki harfiyle simgelenen alfa ışınları, helyum atomunun iki elektronunu yitirmiş biçimi oldukları için, iki birimlik pozitif elektrik yükü taşırlar. Elektrik yükü taşıdıkları için de elektrik ve magnetik alanlardan geçerken sapmaya uğrarlar.


Leave A Reply