Ali Fuat Başgil Kimdir?

0

Ali Fuat Başgil kimdir ve ne yapmıştır? Ali Fuat Başgil hayatı, biyografisi, hukuk alanındaki çalışmaları hakkında bilgi.

Ali Fuat Başgil

Ali Fuat Başgil

Ali Fuat Başgil Kimdir?

Ali Fuat Başgil; (d. 1893, Çarşamba – ö. 17 Nisan 1967, İstanbul), hukukçu ve siyaset adamıdır. Anayasa hukuku çalışmalarıyla tanınmıştır.

İlk ve ortaokulu Çarşamba’da okudu. 1914’te I. Dünya Savaşı’na katılarak dört yıl Kafkas cephesinde çarpıştı. Savaştan sonra Fransa’ya giderek 1921’de Paris Buffone Lisesi’ni, 1925’te de Grenoble Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1928’de Paris Hukuk Fakültesi’nde Boğazlar sorununa ilişkin teziyle hukuk doktoru oldu.

1930’da Türkiye’ye dönerek Maarif Vekaleti Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüğü’nde şube müdürlüğüne atandı. 1931’de Ankara Hukuk Mektebi’nde doçent, 1932’de profesör oldu. 1933’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi anayasa profesörlüğüne, 1936’da İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi müdürlüğüne getirildi. Şubat 1937’de Hatay’ın bağımsızlığı konusunda Cenevre’de toplanan Milletler Cemiyeti komisyonunda Türk kuruluna hukuk danışmanlığı yaptı. Kasım 1937’de Hukuk Fakültesi dekanı oldu.

1939’da ordinaryüs profesörlüğe yükseldi. Mayıs 1942’de Ankara Siyasal Bilgiler Okulu’na müdür atandı. Ertesi yıl görevinden ayrılarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne döndü. 1947’de Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’ni kurarak çok partili dönemde Demokrat Parti’yi (DP) destekledi. Ekim 1960’ta üniversiteden uzaklaştırıldı ve DP lehinde propaganda yaptığı gerekçesiyle yargılandı, ama beraat etti. Ekim 1961’de Adalet Partisi’nden (AP) Samsun senatörü seçildi. Cumhurbaşkanlığı için Cemal Gürsel’e karşı adaylığını koyduysa da baskılar sonucu adaylıktan ve senatörlükten çekilmek zorunda kaldı. Ocak 1962’de İsviçre’ye giderek Cenevre Üniversitesi Türk Tarihi ve Dili Kürsüsü’nde dersler verdi. Aralık 1964’te Türkiye’ye döndü. Ekim 1965’te AP’den İstanbul milletvekili seçildi.

Tek partili dönemde CHP’ye, 1960 sonrasında 27 Mayıs hareketine karşı oluşu ve özellikle Türkiye’deki laiklik anlayışına yönelttiği eleştirilerle dikkati çeken Başgil’in başlıca yapıtları şunlardır: Esas Teşkilat Hukuku Dersleri (1934), Hukuk’un Ana Meseleleri ve Müesseseleri (1946), Demokrasi ve Hürriyet (1949), Din Nedir ? Din Hürriyeti ve Laiklik Ne Demektir? (1954), Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri (1957), Esas Teşkilat Hukuku (1960), Demokrasi Yolunda (1961), 27 Mayıs İhtilâli ve Sebepleri (1966).


Leave A Reply