Ali Mühezzibüddin Kimdir?

0
Advertisement

Ali Mühezzibüddin kimdir ve ne yapmıştır? Ali Mühezzibüddin hayatı, biyografisi, dönemi, vezirliğinde neler yaşandı, hakkında bilgi.

Ali Mühezzibüddin; Anadolu Selçuklu veziridir (Deylem, 13. yüzyıl).

1239’da Sadettin Köpek öldürülünce, onun yerine vezir oldu. Selçuklu Ordusu’nu yeniden derleyip güçlendirmeye çalıştıysa da başaramadı. Moğol Orduları 1241’de Baycu Noyan komutasında Erzurum’u yağmaladılar. Ali Mühezzibüddin, Sultan II. Gıyasettin Keyhüsrev’e Selçuklu Ordusu’nu Moğol saldırıların önleyebilmesi için savunma uygulaması gerektiğini söylediyse de bu düşüncesini kabul ettiremedi. 1243’te 30 bin kişilik Moğol Ordusu 80 bin kişilik Selçuklu Ordusu’nu Kösedağ’da bozguna uğrattı. II. Gıyasettin Keyhüsrev Antalya’ya kaçmak zorunda kaldı. Kayseri, Moğol saldırısına bir süre direndiyse de bu direniş kırıldı. Moğollar kenti yağmalayıp kent halkından çok sayıda kişiyi öldürdüler. Baycu Noyan Erzurum’a çekildi. Vezir Ali Mühezzibüddin, Amasya kadısıyla birlikte Erzurum’a giderek Baycu Noyan ile barış görüşmesine oturdu. Moğol komutanını Anadolu’daki birçok Selçuklu kalesinin güçlü durumda olduğuna inandırarak, yalnızca yıllık vergi ödemek koşuluyla barış antlaşması imzaladı. Böylece Selçuklu Devleti herhangi bir toprak kaybına uğramamış oldu. Bu başarısından ötürü II. Gıyasettin Keyhüsrev, Ali Mühezzibüddin’e altın işlemeli bir kılıçla vezirlik diviti armağan etti. Anadolu Selçukluları tarihinde daha ileriki dönemlerde etkin rol oynayacak olan ünlü vezir Muinettin Süleyman Pervane, Ali Mühezzibüddin’in oğludur.


Leave A Reply