Almanya Nasıl Bir Ülkedir? Almanya’da Hayat ve Hakkında İlginç Gerçekler

0
Advertisement

Almanya hangi kıtada yer alır? Almanya’nın coğrafi konumu, yer şekilleri, yerlileri, ekonomisi, tarihçesi hakkında ilginç gerçekler.

almanya

Kaynak: pixabay.com

ALMANYA

Almanya, Avrupa’nın ortasında yer alan ve dokuz ülke ile sınırı bulunan, büyük bir ülkedir. Doğu ve Batı Almanya 1990 yılında birleşmiştir.

 • Yüzölçümü: 357.022 kilometre kare
 • Başkenti: Berlin
 • Dili: Almanca
 • Para Birimi: Euro

Kuzeyinde geniş ve düz ovalar ve orta bölgelerinde bulunan dağlıklarıyla Almanya değişen bir manzaraya sahiptir. Güneyi dağlık olup; Güney Alman Tepeleri, Kara Orman ve Bavyera Alpleri yer alır. Ülkeden Tuna, Ren, Oder, Weser, Ems ve Elbe gibi büyük nehirler geçer. Sıcak bir yazı ve ılıman bir kışı olan ülke iklimi nadiren sertleşir. Çoğu bölgeler yıllık 500mm ile 1000mm arası yağış alır.

Kuzeyden Danimarka, Kuzey Denizi, Baltık Denizi; batı-kuzeybatıdan Belçika, Lüksemburg, Fransa ve Hollanda; güneyden Avusturya ve İsviçre; doğudan Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile çevrilidir, ikinci Dünya Savaşı sonunda dört Müttefik (ABD, SSCB, Büyük Britanya, Fransa) tarafından dört işgal bölgesine ayrıldı (1945); 1949’da ikiye bölündü: Almanya Federal Cumhuriyeti ve Almanya Demokratik Cumhuriyeti. Devlet ya da ülke olarak yüzyıllardır tek Almanya’dan söz edilse de gerçekte tarihi boyunca Almanya, ancak 74 yıl (1871-1945) çağdaş anlamda birleşik bir ulusal devlet kimliği taşıyabildi (1806’ya kadar Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’na, 1815’ten 1866’ya kadar Germen Konfederasyonuna bağlı bir grup dağınık Germen devletçiğinden oluşuyordu). 1949’da ABD, Büyük Britanya ve Fransa’nın denetiminde kalan batıdaki üç bölge, Batı’nın müttefiki Almanya Federal Cumhuriyeti’ne; Sovyetlerin denetimindeki bölge ise sosyalist bloka bağlı Almanya Demokratik Cumhuriyeti’ne dönüştü.

almanya

Kaynak: pixabay.com

Almanya’nın eski başkenti Berlin de iki Almanya arasında bölündü. Doğu Berlin Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti olarak kaldı. İki Almanya cumhuriyetinin kapladığı alan, batıda Rhine (Ren) Irmağı, doğuda Oder Irmağı, güneyden Alpler, kuzeyden Baltık ve Kuzey denizleriyle çevrelendi. Ancak Almanya’nın sınırları her zaman bu konumda kalmamış; Almanya olarak adlandırılan topraklarda yüzyıllar boyunca pusulanın her yönünde kaymalar gözlenmiştir. Almanya’nın coğrafi kapsamı konusundaki belirsizlik, ülkenin birliğini güçleştirmiş; ancak bu engeller 1871’de Prusyalı devlet adamı Otto von Bismarck döneminde aşılabilmiştir. Yarım yüzyıla yakın bir zamandır iki ayrı devlet olarak yaşayan Almanya’nın birleştirilmesi konusu, Sovyetlerde Mihail Gorbaçov’un iktidara gelmesiyle yeniden ele alındı. 1989’da Gorbaçov’un Bonn’u ziyaret etmesinin ardından Sovyetler ve iki Almanya’nın yetkilileri arasında yapılan bir dizi görüşmeden ve 1990 başlarında Berlin’i ikiye bölen duvar halkın yıkması sonucunda iki Almanya yeniden tek devlet çatısı altında birleşti (3 Ekim 1990).

ÇİFTÇİLİK VE SANAYİ

Alman nüfusunun yalnızca %6’ya yakın kısmı tarımla uğraşır. Çiftçiler buğday, arpa, çavdar ve patatesin yanı sıra, şarap yapımında kullanılmak üzere, üzüm de yetiştirirler. İnsanların büyük bölümü fabrikalarda ve hizmet sektörlerinde çalışırlar. Ruhr bölgesi (demir, çelik ve kimya sanayisinin kalbi) başta olmak üzere; hemen hemen her yerde fabrikalar vardır. Alman malları arasında otomobiller, kameralar, bilgisayarlar ve tekstil ürünleri bulunur. Ülkenin daha zengin tarafı olan Batının teknolojisine ulaşabilmeleri için Doğudaki fabrikaların modernizasyonu yapılmaktadır.

Advertisement

ULAŞIM AĞI

Almanya’da yaşam standardı yüksektir ve çoğu insanın bir otomobili vardır. Otoban adı verilen otoyollar 1930’larda inşa edilmiştir ve ayrıca; hızlı ve verimli çalışan modern bir demiryolu sistemi bulunmaktadır. Ren nehri ve diğer su yolları üzerinde bulunan manvalar ile ağır yükler taşınmaktadır.

FESTİVALLER, GIDA VE EĞLENCE

Almanlar yiyeceğe ve içeceğe düşkündür. Ekim ayında düzenlenen Münih Bira çapında ünlüdür. Almanya’da en çok kulla gıdalar arasında sucuk, sosis, lahana ve peynir gibi gıdalar yer alır. Eğlenmek futbol, tenis ve atletizm gibi sporlar yap ek olarak; yürüyüş, dağcılık ve kürek çekim diğer açık hava etkinlikleri de gerçekleştirilir.

berlin

Kaynak: pixabay.com

SANAT DALLARI VE MİMARİ

Almanya sanat dallarında birçok ünlü isim yetiştirmiştir. Bunun yanı sıra, Immanuel Kant gibi dünyaca ünlü birçok filozof, Goethe gibi yazarlar, Beethoven ve Wagner gibi besteciler Almandır. Alman mühendisler Daimler ve Benz, motorlu otomobili keşfetmişlerdir. Alman bilim adamları jet motoru ve uzay roketi gibi teknolojilerin gelişmesine öncülük etmişlerdir. Almanya, Saksonya Eyaleti ve mimarisi, görkemli kiliseleriyle ve saraylar ile de ünlüdür.

SAVAŞ VE İYİLEŞME

Almanya yüzlerce yıldır, her birinin kendi yöneticileri olan bağımsız devletlerin oluşturduğu farklı bir devlet olmuştur.

1700’lü yıllarda kurulan Prusya, diğer devletleri birleştirerek 1871 yılında Alman İmparatorluğu’nu kurdu. Almanya I. Dünya Savaşı’na (1914-18) girerek, bu savaşta yenilen tarafta yer aldı. Savaşı kaybetmenin sıkıntılarını yaşadı. Daha sonra Almanya’nın başına geçen Nazi diktatörü Adolf Hitler ülkeyi 2. Dünya Savaşı’na (1939-45) soktu. Almanya İkinci Dünya Savaşı’nı da kaybederek ikiye bölündü. Doğu Almanya komünizmle yönetilirken, Batı Almanya Avrupa’nın en zengin kapitalist demokrasilerinden biri haline geldi. 1990’da ekonomik olarak zengin batı ile fakir doğu birleşti. Bu birleşme beraberinde birçok ekonomik ve sosyal problemler de getirdi. Ancak; Avrupa Birliği içerisinde yer alan Almanya hala güçlü bir ekonomiye ve siyasi bir güce sahiptir.

almanya köln

Kaynak: pixabay.com

Almanya Hakkında Gerçekler

 • ✓ Sanayi alanında en gelişmiş ülkelerden biri olan Almanya bugün ABD ve Japonya’dan sonra dünyanın en büyük ekonomik gücünü oluşturmaktadır. 2004 yılında Almanya’da kişi başına düşen milli gelir 26.856 avro olmuştur.
 • ✓ Baltık ve Kuzey denizine kıyısı olan Almanya bir Orta Avrupa ülkesidir.
 • ✓ Nüfusu 82 milyonu aşan Almanya’da km2’ye 231 kişi düşer. Almanya nüfusunun % 86’sı 2000 den fazla nüfus barındıran yerleşim birimlerinde yaşar. Ülke nüfusunun % 9’unu yabancı işçiler ve onların aileleri oluşturur. Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehirler Dortmund, Stuttgart, Essen ve Berlin’dir.
 • ✓ Sanayi ürünleri üretimi ülke ekonomisinin temelini teşkil eder. Ulusal gelirin yarıdan fazlası sanayiden elde edilir. Ruhr havzası Avrupa’nın başta gelen sanayi merkezidir. Sanayinin gelişmesinde Ruhr, Saar ve Aachen’daki nitelikli kömür yataklarının etkisi büyüktür. Kömür dışında kurşun, çinko, bakır, pirit, tuz ve potas yatakları ülke sanayisi için önemli hammaddelerdir.
 • ✓ Ülkede petrol ve doğal gaz çıkarımı az olduğundan enerji gereksinimi nükleer santrallerle giderilmeye çalışılır. Almanya’da hemen hemen bütün sanayi kollan faaliyet gösterir. Dünya’nın en büyük demir-çelik üreticile-rindendir. Yılda 5 milyon motorlu taşıtın üretildiği otomotiv sanayisi çok gelişmiştir. Ayrıcı tekstil, elektronik ve gemi inşa dalları dünya ölçeğinde önemlidir.
 • ✓ Sanayideki gelişmeye karşın ülkede tarımsal faaliyetler ikinci planda kalmıştır. Tarımda modern metodlarla yüksek verim alınmasına rağmen tarımsal ürünler ülke ihtiyacını karşılamaya yetmez. İç havzalar ve eski Doğu Almanya topraklarında çavdar ve patates yetiştirilir. Buğday ve şekerpancarı ise iç havzalardaki verimli toprakların bulunduğu yerlerde üretilir. Ayrıca kentlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hemen her şehrin yanında sebze ve meyve üretimine yönelik bahçe ziraati ve mandracılık gelişmiştir. Sıcaklık değeri daha yüksek olan Güney Almanya’da bağcılık ve tütün üretimi de yapılmaktadır.
 • ✓ Kuzey Almanya ovaları ve güneydeki alpin otlaklarda hayvancılık yoğun olarak yapılır. Hayvancılık daha çok büyük baş hayvancılığa dayanmakta olup, mandıracılık şeklinde yürütülür.
 • ✓ Almanya Avrupa’daki merkezi konumuyla yük ve yolcu trafiğinde uluslararası bir kavşak durumundadır. Ülkenin coğrafi konumundan dolayı ülke içi yollar genelde kuzey-güney yönünde uzanır. Su yolu ulaşımının temelini Ren ve Elbe akarsuları oluşturur. Weser, Ems ve Tuna nehirleri ulaşıma elverişlidir.

Advertisement


Leave A Reply