Altimetre Nedir ve Altimetre Ne İşe Yarar? Özellikleri, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Altimetre nedir? Altimetre ne işe yarar? Altimetrenin çalışma prensibi ile birlikte altimetreler hakkında genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Altimetre Nedir ve Altimetre Ne İşe Yarar?

Altimetre, yükseltiölçer ya da yükseklikölçer olarak da bilinir, karadaki herhangi bir noktanın ya da bir uçağın yükseltisini ölçen aygıt. Belli başlı iki tür altimetre vardır. Biri hava basıncını gösteren basınç altimetresi, öbürü bir radyo enerji vurusunun havadaki bir cisimden yere gidiş dönüş süresini ölçen radyo altimetredir.
Basınç Altimetresinin Yapısı
Yükselti arttıkça hava basıncı düşer. Yükselti ile hava basıncı arasındaki bu bağıntıdan yararlanarak, hava basıncı ölçümüyle yükseltiyi belirleme ilkesine dayanan basınç altimetresinde, ince, oluklu bir metal körük (aneroit kapsül) bulunur. Havası boşaltılmış olan bu körük, hava basıncındaki değişikliklere bağlı olarak genişler ya da büzülür. Körüğün hareketi, manivelalar ve dişli çarklardan oluşan bir düzenek yardımıyla, bir kadran üstünde hareket edebilen ibrelere aktarılır. Bu ölçümde deniz düzeyindeki hava basıncı temel alındığı için, basınç altimetrelerinin, hava değişikliklerinden ileri gelen barometrik basınç oynamalarını yansıtmayacak biçimde ayarlanması gerekir.

Radyo altimetre bir uçağın deniz düzeyinden değil, denizin altındaki karadan yükseltisini ölçer. Bu tür altimetrelerde, uçaktan yere gönderilen bir radyo enerji vurusunun gidip dönmesi için gereken süre bir katot ışınlı lamba yardımıyla belirlenir. Bu süre ile vuru hızının çarpımının yarısı yükseltiyi verir. Denizcilikte otomatik seyirlerde ve havacılıkta kör iniş sistemlerinde radyo altimetreden yararlanılır.

Yükselti ölçümünde kullanılan bir başka aygıt, hava basıncının, sıvılann kaynama noktalan üstündeki etkisinden yararlanarak çalışan hipsometredir. Bu aygıt, içinde kaynayan bir sıvı (genellikle su) bulunan silindir biçimli bir kap ve bu kabı çevreleyen gömlekli bir kafesten oluşur. Buhar, kafeste yer alan bir termometreyi yalayarak dolaşır. Yükselti arttıkça basınç, dolayısıyla da sıvının kaynama sıcaklığı düşer. Böylece, kaynama sıcaklığının yükseltiye ters orantılı olmasından yararlanarak yükselti belirlenir.

altimetre

Altimetre, herhangi bir yerin yükseklik düzeyini gösteren alet. Basınçlı ve radar altimetreleri olarak iki tipi vardır.

Advertisement

Basınçlı altimetre, deniz düzeyine göre yüksekliği, o düzeydeki hava basıncını duyarlı biçimde ölçerek, standart basınç-yükseklik bağıntısına göre yüksekliğe çevirip gösteren bir aygıttır.

Radar altimetreleri, başka herhangi bir radar aygıtı gibi, yüksekliği, bir radyo dalgasının yeryüzüne gidip gelmesi için gerekli zamanı saptayarak ölçer. Özellikle uçaklarda kör iniş ve otomatik uçuşta kullanılır.


Leave A Reply