Altranstädt Antlaşmaları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Büyük Kuzey Savaşı sırasında yapılmış olan Altranstädt Antlaşmaları ile ilgili tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Altranstâdt antlaşmaları,

Büyük Kuzey Savaşı (1700-21) sırasında, İsveç kralı XII. Karl’ın 24 Eylül 1706’da Polonya kralı ve Saksonya elektörü II. August (Güçlü) ve 1 Eylül 1707’de de Kutsal Roma-Germen imparatoru I. Josef ile yaptığı antlaşmalar. August, 15 Eylül 1697’de Polonya kralı olarak taç giydikten kısa süre sonra (1699 sonbaharı), Danimarka ve Rusya ile İsveç’e karşı bir ittifak oluşturdu. Bu olay Büyük Kuzey Savaşı’na yol açtı. Kari çabuk davranarak 1700’de Danimarka ve Rus ordularını yendi, ardından da Polonya’yı istila etti. Polonyalıların August’u tahttan indirmesi için direterek 1702’de Varşova ve Krakow’u aldı.

Bunun üzerine İsveç işgalindeki bölgenin soyluları 12 Temmuz 1704’te August’u resmen tahttan indirdiler ve onun yerine Poznari palatini StanisTaw Leszczynki’yi Polonya kralı seçtiler. İsveç birlikleri, 1705 sonbaharında Saksonya’yı da istila edince, buraya çekilmiş olan August, I. Altranstâdt Antlaşması’nı kabul etmek zorunda kaldı. Bu antlaşmayla August, Polonya tahtı üzerindeki iddiasından vazgeçti ve Stanislaw’ı ardılı olarak tanıdı. Saksonya’yı İsveç’e karşı yürütülen savaştan çektiği gibi Rusya ile ittifakını da bozdu. Ancak, Çar I. Petro (Büyük) İsveç ordusunu 8 Temmuz 1709’da Poltava’da ağır bir yenilgiye uğratınca, Karl ile yaptığı antlaşmanın geçersiz olduğunu ilan eden August, Polonya’ya dönüp Stanislaw’dan Polonya tacını geri aldı.

Karl’ın August’u Saksonya’da yenmesinden sonra, İspanya Veraset Savaşı (1701-14) nedeniyle Fransa ile savaş halinde bulunan İmparator I. Josef, İsveç’in Fransa ile bir ittifak yaparak Viyana’ya saldırmasından korktu. Bu tehlikeye karşı önlem olarak Karl ile II. Altranstâdt Antlaşması’nı imzaladı. Karl’ın Fransa ile birleşmeme sözü vermesine karşılık olarak I. Josef de Silezya’daki Protestanlara daha çok dinsel özgürlük tanımayı kabul etti.


Leave A Reply