Ameliyathane Hemşiresi Nedir? Ameliyathane Hemşiresinin Görevleri, Sorumlulukları ve Becerileri

0

Ameliyathane hemşiresi nedir, ne yapar ve nasıl olunur? Ameliyat sürecinde hastaların bakımını üstlenen, cerrahi ekip içinde yer alan hemşirelerin görevleri, sorumlulukları ve gereken becerileri hakkında bilgi edinin.

Ameliyathane Hemşiresi

Ameliyathane hemşiresi, ameliyat sürecinde hastaların bakımını üstlenen ve cerrahi ekipte yer alan bir sağlık profesyonelidir. Ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasında hastaların gereksinimlerini karşılamakla görevlidir. Ameliyathane hemşiresi, ameliyathanede sterilizasyon prosedürlerini takip eder, cerrahi ekip için gerekli olan aletleri ve malzemeleri hazırlar, hastaları ameliyathaneye alır ve operasyon sonrası dikkatlice izlemek suretiyle olası komplikasyonları önlemeye çalışır. Ayrıca ameliyathanede ekip üyeleriyle işbirliği yapar, cerrahi prosedürleri asiste eder ve hasta güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır.

Ameliyathane Hemşiresi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ameliyathane hemşiresinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi olabilir:

 1. Ameliyat öncesi hazırlık: Ameliyat öncesinde, hastanın ameliyathaneye hazırlanmasını sağlar. Bu süreçte hastayı ameliyat masasına alır, gerekli tıbbi belgeleri ve bilgileri doğrular, ameliyat öncesi işlemleri yapar (kan basıncı ölçümü, EKG gibi), hastayı ameliyat süreci hakkında bilgilendirir ve rahatlatıcı önlemler alır.
 2. Ameliyat ekip işbirliği: Ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında ameliyat ekibi ile koordineli bir şekilde çalışır. Cerrah, anestezi uzmanı, cerrahi teknisyenler ve diğer sağlık personeliyle işbirliği yaparak ameliyatın sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.
 3. Ameliyat masası hazırlığı: Ameliyat öncesinde ameliyat masasını steril hale getirir ve gerekli olan tüm cerrahi aletleri, malzemeleri ve ilaçları hazırlar. Sterilizasyon protokollerine uyar ve ameliyatın güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak için hijyen standartlarına dikkat eder.
 4. Ameliyat sırasında destek: Ameliyat sırasında cerraha yardımcı olur. Cerrahi aletlerin ve malzemelerin steril kalmasını sağlar, cerraha gerekli olanları ileterek prosedürü kolaylaştırır. Ameliyat sırasında dikiş atma, kanama kontrolü, sıvı ve ilaç verme gibi görevleri yerine getirebilir.
 5. Ameliyat sonrası bakım: Ameliyat sonrasında hastanın durumunu izler ve gerektiğinde müdahale eder. Hastanın uyandığı ve iyileşme sürecine girdiği ameliyat sonrası odasında hastanın konforunu sağlamak için ilaç verir, pansuman yapar, ağrıyı yönetir ve hastanın genel durumunu değerlendirir.
 6. Kayıt tutma ve raporlama: Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında yapılan işlemleri, verilen ilaçları, alınan tedbirleri ve hastanın durumuyla ilgili bilgileri kayıt altına alır. Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde tutulması, ameliyat sonrası bakımın sürekliliği ve hastanın takibi için önemlidir.

Ameliyathane hemşiresi, ameliyat sürecinde hastaların güvenliğini ve konforunu sağlamak için birçok görevi yerine getirir. Bu profesyoneller, ameliyathane ekibinin önemli bir parçasıdır.

Nasıl Ameliyathane Hemşiresi Olunur?

Ameliyathane hemşiresi olmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Hemşirelik eğitimi: Ameliyathane hemşiresi olabilmek için öncelikle hemşirelik eğitimi almanız gerekmektedir. Bu eğitimi, bir hemşirelik programında yer alan lisans veya ön lisans programlarından birini tamamlayarak alabilirsiniz.
 2. Lisans veya ön lisans programına başvuru: Hemşirelik programlarına başvuruda bulunmalısınız. Bu başvuruda, genellikle lise diploması veya bir üniversite programından mezun olduğunuza dair belgeleri sunmanız gerekmektedir. Başvurunuz kabul edildiğinde, hemşirelik eğitimine başlayabilirsiniz.
 3. Hemşirelik eğitimi: Hemşirelik programını tamamlamak için ilgili kurumun belirlediği dersleri ve uygulamaları başarıyla tamamlamalısınız. Bu süre zarfında, temel hemşirelik becerilerini öğrenecek, tıbbi bilgi ve pratikleri geliştireceksiniz.
 4. Lisans sınavı: Hemşirelik programınızı tamamladıktan sonra, mezun olabilmeniz için bir lisans sınavına girmeniz gerekebilir. Bu sınav, ülkenizde veya bölgenizdeki hemşirelik düzenleyici kurum veya meslek birliği tarafından düzenlenir.
 5. Uzmanlık eğitimi: Ameliyathane hemşiresi olabilmek için, hemşirelik eğitimini tamamladıktan sonra ameliyathane ve cerrahi bakım alanında uzmanlık eğitimi almanız gerekmektedir. Bu eğitim genellikle hastanelerde veya cerrahi merkezlerde yapılan bir programdır ve teorik derslerin yanı sıra klinik uygulamaları da içerir.
 6. Sertifikasyon: Bazı ülkelerde veya bölgelerde ameliyathane hemşiresi olabilmek için belirli bir sertifikasyon veya lisanslama sürecini tamamlamanız gerekebilir. Bu süreç, ilgili sağlık kurumları veya meslek birlikleri tarafından belirlenir ve belirli kriterlerin karşılanmasını içerir.
 7. İş başvurusu: Uzmanlık eğitimini tamamladıktan ve gerekli sertifikasyon veya lisanslama süreçlerini tamamladıktan sonra ameliyathane hemşiresi olarak iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Hastaneler, cerrahi merkezler veya klinikler gibi sağlık kurumları ameliyathane hemşiresi istihdam etme olasılığına sahiptir.

Ameliyathane Hemşiresinde Olması Gereken Özellikler

Ameliyathane hemşiresi olmak isteyenlerde aşağıdaki özelliklerin bulunması önemlidir:

 1. İyi iletişim becerileri: Ameliyathane hemşiresi, ameliyat ekibiyle ve hastalarla etkili iletişim kurabilmelidir. Hemşirelik bakımını açıklamak, hastaları rahatlatmak ve cerrahi ekiple koordineli bir şekilde çalışmak için iyi iletişim becerilerine sahip olmalıdır.
 2. Dikkat ve odaklanma: Ameliyat sırasında, ameliyathane hemşiresi sürekli dikkatli olmalı ve odaklanmalıdır. Detaylara dikkat etmeli, cerrahın talimatlarını doğru bir şekilde takip etmeli ve sterilizasyon ve enfeksiyon önleme protokollerine sıkı bir şekilde uymalıdır.
 3. Stres toleransı: Ameliyathane ortamı genellikle yoğun ve stresli olabilir. Acil durumlar, beklenmedik komplikasyonlar ve zaman baskısı gibi faktörlerle başa çıkabilmek için ameliyathane hemşiresinin stres toleransı yüksek olmalı ve sakin bir şekilde kararlar alabilmelidir.
 4. Hızlı düşünme ve problem çözme becerileri: Ameliyat sırasında beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir ve ameliyathane hemşiresinin hızlı bir şekilde düşünerek sorunları çözebilmesi önemlidir. Esneklik göstermek, alternatif çözümler bulmak ve acil durumlara müdahale etmek için güçlü problem çözme becerileri gereklidir.
 5. Hijyen ve sterilizasyon bilgisi: Ameliyathane hemşiresi, sterilizasyon ve enfeksiyon önleme protokollerine tam olarak uymalıdır. Hijyen ve sterilizasyon bilgisine sahip olmalı, ameliyat ortamını steril tutmak ve enfeksiyon riskini en aza indirmek için gerekli önlemleri almalıdır.
 6. Ekip çalışması becerisi: Ameliyat sürecinde bir ekip içinde çalışmak önemlidir. Ameliyathane hemşiresi, cerrahlar, anestezi uzmanları, cerrahi teknisyenler ve diğer sağlık çalışanlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilmeli, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmiş olmalıdır.
 7. Sorumluluk ve güvenilirlik: Ameliyathane hemşiresi, hastaların güvenliğini sağlamak için büyük bir sorumluluk taşır. Hasta bakımında sorumluluk sahibi olmalı, güvenilir bir şekilde görevlerini yerine getirmeli ve etik standartlara uymalıdır.

Ameliyathane hemşiresi olmak için bu özellikler oldukça önemlidir.


Leave A Reply