Milli Dayanışmanın Önemi, Milli Dayanışma Nedir? Neden Önemlidir?

0
Advertisement

Milli Dayanışma nedir? Milli Dayanışma neden önemlidir? Dayanışmanın milli birlik ve beraberlik açısında önemi ile ilgili yazı.

Milli Dayanışma

Milli Dayanışmanın Önemi

İnsan toplumlarında, fertleri kaynaştıran ve birbirine bağlayan bir “ortak değerler sistemi” vardır. Bu ortak değerler ve inanç sistemi, toplum içindeki fertlerin benzer davranış ve dayanışma göstermelerinin temelini oluşturur. Her toplumun maddi ve manevi değerler sistemi farklıdır. Bu yüzden, bir Türk’ün herhangi bir olay karşısındaki tutum ve davranışı ile bir Fransız’ın tutum ve davranışı büyük farklılıklar gösterecektir. Bu fark, özellikle milli meselelerde daha belirgin olarak görülür.

Türk milleti, dünya milletler ailesi içinde tarihi, köklü milli kültürü ve inandığı temel değerleri bakımından diğer milletlerden farklıdır. Yüzyıllardır insanlık haysiyetini korumuş ve kollamış, hak ve adaleti kurmaya gayret göstermiştir. Yaklaşık 2200 yıllık tarihimiz içinde şekillenen milli kültürümüz ve son 1000 yıl içinde ruhumuza işleyen islâmiyet, Türk milletinin fertlerini birleştiren en büyük bağlardandır. Maddi ve manevi kalkınmamızın temeli, milli birlik ve beraberlik içinde çalışmamıza bağlıdır. Kendi milletimizin temel değerlerini inkâr etmeden ilimde, teknikte, teknolojide ve her türlü medeni unsurlarda en ileri olmak zorundayız. Milletimizi dünya milletler ailesinin şerefli bir üyesi yapmak ve onu insanlık haysiyetine yakışır şekilde yaşatmak, hepimizin görevidir. Bunları yapabilmek için milli birlik ve beraberlik içinde olmalı, tam bir dayanışma örneği vermeliyiz.

Türk milleti, tarihin çeşitli dönemlerinde, kendisini boğmak ve yoketmek isteyen düşmanlarına karşı, milli birlik ve beraberlik içinde olmuştur. Bunun en güzel misâli “İstiklâl Savaşımız” dır. Milli birlik ve dayanışmanın en yüksek seviyesinin yaşandığı bu durumu, Atatürk şöyle dile getirmiştir:

“Türk kumandanları kumanda etmesini, Türk askeri ölmesini bildi; harbi kazanışımızın sırrı bundan ibarettir”.

Advertisement

“Milli mücadeleyi yapan, doğrudan doğruya milletin kendisidir; milletin evlatlarıdır. Millet, anasıyla, babasıyla, hemşireleriyle mücadeleyi kendisine ülkü edindi. Milli mücadelede şahsi hırs değil, milli ülkü, milli izzet-i nefis hakiki etken olmuştur”.

Türk milleti olarak, bu dayanışmayı sadece düşmanla savaş ederken değil, kendi milletimizi dünya milletler ailesinin seçkin bir üyesi yapmak için, barış zamanında da göstermeliyiz. Şayet bu dayanışmayı gösteremezsek, medeniyetin çok gerilerinde kalmaya, itilip kakılmaya ve horlanmaya mahkûm oluruz.


Leave A Reply