Amerikan Samoası Nerededir? Amerikan Samoası Tarihi ve Coğrafi Özellikleri

0
Advertisement

Amerikan Samoası nerededir? Amerikan Samoası coğrafi konumu nedir, özellikleri, iklimi, ekonomisi, tarihçesi hakkında bilgi.

amerikan samoasi

Kaynak: pixabay.com

Amerikan Samoası Hakkında Bilgi

Amerikan Samoası; Orta güneybatı Pasifik’te, ABD Denizaşırı Toprağı ada topluluğudur. Yüzölçümü 194.8 km2, başkenti Pago Pago (Tutuila Adası).

Arazinin yüzde 70’i yüksek eğrelti otları ile Hindistan cevizi, ekmekağacı, vidaağacı ve Barringtonia asiatica gibi ağaçlarla kaplıdır. Hayvan varlığı Polinezya faresi, meyve yarasası ve az sayıda yabani domuzdan oluşur. Otuzdan fazla kuş türü saptanmıştır; bunlar arasında papağan, kumru, yabani ördek ve Samoa’ya özgü dişli güvercin de bulunur

HARİTASI:

Tongo’nun kuzeyi, Fiji’nin kuzeydoğusunda, 30°26′-14°22′ güney enlemleriyle 168°-172°48′ batı boylamları arasında kalan Samoa Adaları’nın doğu bölümünü (171° batı boylamı 14° güney enlemi) içerir. Volkanik kökenli Tutuila, Manua, Aunuy, Rose, Tay, Otu, Olosega, Swain adaları, verimli topraklar, yağmur ormanlarıyla kaplıdır. İklim ılıman ve nemlidir. Yıllık ortalama sıcaklık 26°C, yağış tutarı 2.500 mm’dir. Halk Polinezya kökenli olup eski bir Polinezya dili ve İngilizce konuşulur.

Amerikan Samoası

Advertisement

Ekonomisi

Ekonomi tarım (kulkas, kakao, muz, tatlı patates, hindistancevizi), hayvancılık (domuz, keçi, kümes havyancılığı), balıkçılık (tonbalığı avcılığı ve işlenmesi), turizm (1965’te, Pago Pago’da havaalanı açılması, adalarda turistik tesisler kurulması) etkinliklerine dayanır. ABD sermayeli birkaç kereste ve besin fabrikası vardır. Önemli dışsatım ürünleri konserve, tonbalığı, hindistancevizi, muz, kereste ve çeşitli el sanatları; başlıca dışalım ürünleri ise çimento, kereste, pirinç, et, akaryakıt ve şekerdir.

Amerikan Samoası’nın ekonomik temelini balıkçılık sanayisi oluşturur. Gayri Safi Millî Hasılası (2007) 537 milyon dolar olan Amerikan Samoası, kişi başına düşen 8,000 $’lık millî geliriyle Pasifik Adaları içinde en yüksek gelire sahip olanlardan biridir. Tarımsal üretim çoğunlukla iç tüketime yöneliktir. Çoğu besin maddesi ithal edilmektedir. Başkent Pago Pago önemli bir turizm merkezidir. Ülkenin tek uluslararası havaalanı Tutuila’dadır.

Tarihçesi

14 Temmuz 1889’da ABD, Almanya ile Büyük Britanya arasında imzalanan antlaşmayla Samoa Adaları, sözü geçen üç ülke ve yerel yönetim tarafından oluşturulan 4 hükümetli bir bölge niteliğini kazandı. 1900’de Tutuila ve Avnuv (Aunu’u), Temmuz 1904’te Manua Adalan, Şubat. 1925’te Swain Adası, yerel yönetimlerin kararıyla AB D’ye katıldı. 1951’e kadar ABD Deniz Bakanlığı, bu tarihten sonra ABD İçişleri Bakanlığı tarafından yönetilen Amerikan Samoa Adaları, 3 yönetim birimine ayrılır. 1967’de yeniden gözden geçirilerek kabul edilen anayasaya göre kurulan iki meclisli yasama organının yetkileri sınırlıdır.


Leave A Reply