Amiral Bristol Raporunun Kurtuluş Savaşı Açısından Önemi

0
Advertisement

Milli Mücadele zamanında İzmir’in işgali üzerine gerçekleşen olayların araştırılması için görevlendirilen Amerikalı Amiral Bristol’un raporu ve raporun önemi hakkında bilgi.

Amiral Bristol

Batı Anadolu’da genişleyen Yunan işgaline karşı ortaya çıkan Türk direnişi İtilaf Devletleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Milletler Cemiyeti’nin kurulması sırasında görülen bu durum Avrupa basınında Türklerin lehine yazılar yayınlanmasına yol açtı. Bunun üzerine İtilaf Devletleri, işgal bölgesine durumu incelemek üzere bir komisyon gönderdiler. Amerika delegesi Amiral Bristol’un (Mark Lambert Bristol) başkanlığını yaptığı bu kurul 13 Ekim 1919’da bir rapor hazırladı.

Bu rapora göre;

♦ Mütarekeden sonra İzmir ve yöresinde Hıristiyan halkın hayatının tehlikede olduğuna dair barış konferansına yanlış bilgi verilmiştir. Bu bilgiyi vermiş olan hükümetler ve kişiler sorumludur.

♦ İşgalden sonra Batı Anadolu’da yapılan katliamların sorumluluğu Yunanlılara aittir.

♦ Yunan askerlerinin derhal geri çekilmesi ve yerlerine itilaf kuvvetleri gönderilmesi lazımdır.

Advertisement

♦ İzmir havalisinin, milliyet prensiplerine göre, Yunanistan’a katılması söz konusu olamaz. Çünkü bu yerlerde Türk çoğunluğu egemendir.

ÖNEMİ

♦ Bristol Raporu, Batı Anadolu’da Türklerin katliam yaptığı iddiasının doğru olmadığını ortaya koymuştur.

♦ Ege bölgesinde çoğunluğu Rumların oluşturduğu iddialarının yanlış olduğunu ispatlamıştır.

♦ Yunan kuvvetlerinin geri çekilmesi gerektiği belirtilerek işgalin haksız olduğu dünya kamuoyuna duyurulmuştur.

♦ Yunan işgalinin güvenlik amacıyla değil, ilhak amacıyla yapıldığı raporla ortaya konulmuştur.

Advertisement


Leave A Reply