Amphitryon Kimdir?

0

Amphitryon Kimdir? Eski Yunan mitolojisinde Amphitryon’un yeri, önemi, hikayesi. Amphitryon hakkında bilgi.

amphitryonAmphitryon; Eski Yunan mitolojisinde Tirnys Kralı Alkaios’un oğludur. Kazayla amcasını öldürdüğü için Thebai’ye kaçar, amcasının kızı Alkmene ile evlenmek ister. Alkmene, öldürülen kardeşlerinin öcünü alması koşulunu ileri sürer. Amphitryon öc almak için Taphos Adası’na gider. Kentin Kralı Pterelaos’u öldürmeden adalılardan öc alamayacaktır; oysa kral, başındaki bir altın saç telinden ötürü ölümsüzdür. Amphitryon’a vurulan kral kızı Komaitho, sevdiği uğruna babasının başındaki altın teli koparır. Ölümüne katlanır. Amphitryon ise aşkına karşılık vermek yerine onu da öldürüp adayı yağmalar. Thebai’ye dönüp Alkmene ile evlenir. İlk gece Tanrı Zeus da Amphitryon kılığında ondan önce Alkmene’nin koynuna girer. Alkmene bir gün arayla Zeus’tan Herakles’i, Amphitryon’dan îphikles’i doğurur. Amphitryon hangi çocuğun kendi oğlu olduğunu bilemez. Homeros destanlarında Amphitryon saygın ve mutlu bir kişi olarak geçer. Euripides’in Alkmene adlı bir tragedyası olduğu biliniyor (metin elde yoktur). Hellenistik Çağ’da olay Yeni Komedya akımının konularından olur. Latin şairi Plautus, Amphitryon komedyasmda aldatılmış koca tipini sergiler. Mollieré de Amphitryon komedisinde aynı konuyu işler (1668). Konuyu değişik yorumlarla işleyen 37 oyun saptanmıştır. Fransız yazarı Jean Giraudoux (1882-1944), Amphitryon 38 adlı oyununda çağdaş bir bileşimi sundu (1929).


Leave A Reply