Anatole France, Penguenler Adası Kitap Özeti

0
Advertisement

Fransız romancı ve eleştirmen Anatole France’nin en meşhur romanlarından olan Penguenler Adası isimli kitabının özeti

Anatole France - Penguenler Adası1908’de yayınlanan “Penguenler Adası” daha çok bir fantezi özelliği taşır. Eserde Fransız tarihinin gülünç tarafları acı bir alayla ve Anatole France’ın kendine öz üslubu ile anlatılmıştır. Burada eserin kısa bir özetini veriyoruz:

Bretanyalı bir rahip olan Mael, bağlı bulunduğu kiliseye her fırsatta üye kaydetmeyi âdet edinmiş, bu sayede de bir hayli tin kazanmıştı. Günün birinde Kuzey Kutbu’na gönderilen Mael, penguenlerin yaşadığı bir adaya gelmişti. Karda gözleri pek iyi seçemediği için penguenleri insanlara benzetti, hemen vaiz vermeye başladı. Penguenler hiç seslerini çıkarmadan onu dinleyince papaz bu meçhul dünyanın insanlarına da Hıristiyanlığı kabul ettirdiğini sanıp sevindi. Mael’in işlediği hata cennettekileri şaşırtmıştı. Sonunda penguenleri insan haline getirmekten başka çıkar yol olmadığını düşünerek harekete geçtiler. Böylece, Penguenya tarihi başlamış oluyordu.

Penguenya da, sırası ile, mağara çağı, taş çağı, tunç çağı ve maden çağını yaşadı. Bu arada kurnaz penguenlerden Kraken adında biri, bir mağaraya çekilip, yalnız başına yaşamaya koyuldu. Penguen kadınlarının içinde en güzeli olan Oberosia’yı da yanına aldı. Kraken kurnazca bir planla Penguehya’da kendini kahraman ilan ettikten sonra, oğlu Drako da Penguenya’nın ilk kralı oldu. . _

Penguenya artık Ortaçağ’a girmişti, sonra Penguenya’da yeniçağ başladı, krallık ve asıl sınıf ortadan kaldırıldı, cumhuriyet kuruldu. Fakat cumhuriyet idaresi pek uzun sürmedi Büyük bir asker olan Trinco idareyi ele aldı. Daha sonra Trinco’nun emrindeki ordular bütün dünyayı istila ettiler. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra ise, ellerine geçirdikleri toprakların hepsini teker teker kaybettiler. İkinci bir cumhuriyet kuruldu. Güya devlet halkın elindeydi ama, aslında zengin maliyecilerin sözü geçiyordu. Din adamlarını, asilzadeleri temsil eden Peder Agaric’le Boscenos Prensi eski krallığı yeniden kurmak için teşebbüse geçtiler. Araya güzel kadınların entrikaları da girdi. Bütün bunlara rağmen ihtilâl önlendi, krallık kurulamadı.

Penguenya bir endüstri memleketi haline gelmişti. Bu arada sanata, güzelliğe önem veren kalmamıştı. Devletin idaresi fettan kadınların elindeydi. Devlet büyüklerinin sevgilileri binbir entrika çeviriyorlardı. İşçiler, kendilerine verilen ücretleri azımsamaya başlayınca memleketin içinde karışıklık başladı. Artık memleket her gün biraz daha gerileyordu. Bir zamanlar büyük şehirlerin bulunduğu yerlerde şimdi vahşi hayvanlar serbestçe dolaşıyorlardı. Bunları vurmak isteyen avcılar buralara geldiler. Daha sonra çobanlar gözüktü, bir süre sonra halk çiftçiliğe merak sardı. Büyük toprak sahipleri şatolar kurdular. Kasabalar meydana geldi. Kasabalar birleşip büyük şehirler kuruldu. Şehirler zenginleşti. Zengin tabakanın idare ettiği bir sanayi devleti kuruldu. Tarih tekerrür etmişti…

Advertisement

Leave A Reply