Ankara Devlet Konservatuvarı Tarihçesi

0
Advertisement

Günümüzde Hacettepe Üniversitesine bağlı olan Ankara Devlet Konservatuvarı kuruluşu, tarihçesi hakkında

Ankara Devlet KonservatuvarıAnkara Devlet Konservatuvarı, Batı müziği, sahne sanatları, müzikle bağıntılı sahne sanatları (opera, bale) dallarında sanatçı yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğrenim veren kurumdur.

TBMM’nin 1924 yılının ikinci yarısı için kabul ettiği bütçeyle 1 Eylül 1924’te Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Musiki Muallim Mektebi adıyla kuruldu, 1 Kasım 1924’te öğrenime başladı. Mızıka-yı Hümayun ve Bahriye Mızıka Mektebi gibi eski kurumların yerine geçti. Eski bir tekkenin onarımıyla otele dönüştürülmüş yerde öğrenime başlandı. Bugünkü yapının temelleri 1926-1927’de Mustafa Necati’nin milli eğitim bakanlığı sırasında atıldı. İlk öğretim üyeleri, Riyaseticumhur Filarmonik Orkestrasından seçildi. Cevat Memduh Altar, Necil Kazım Akses, Bedri Zabaç, Ferhunde Erkin, Ulvi Cemal Erkin, Necdet Ramiz Atak 1927-1930 arasında öğretim üyelerine katıldılar. Öğretmen yetiştirilmek üzere Avrupa’ya öğrenci gönderilmeye başlandı.

Nurullah Şevki Taşkıran, Halil Bedii Yönetken (ilk olarak), Ulvi Cemal Erkin, Ekrem Zeki Ün bu program içinde öğrenim gördüler. 1935’te Atatürk’ün isteğiyle okulun daha kapsamlı öğretim vermesi için çalışmalara başlandı. Milli Eğitim Bakanı Hikmet Bayur, Musiki Muallim Mektebi, Riyaseticumhur Filarmonik Orkestrası ve Temsil Şubesi’nden oluşan bir akademi kurulmasını amaçlayan bir yasa önerisi verdi. Milli Musiki ve Temsil Akademisi Teşkilat Kanunu adındaki 2541 sayılı yasanın 1. maddesinde; yasanın amaçlarını, ülkede bilimsel temellerle ulusal müziği işlemek, yükseltmek ve yaymak, sahne sanatlarının her dalında uzman kişiler ve müzik öğretmeni yetiştirmek olarak açıklanıyordu. Bu amaçlara dayanan çalışmalar kısa sürede gelişti, böyle bir akademinin kuruluşunda yararlı olabilecek Batılı sanatçılar devlet adına çağırıldı. Paul Hindemit, Carl Ebert ve Bela Bartok müzik, tiyatro, bale, opera ve folklor çalışmalarında yararlı katkılarda bulundular.

Muhsin Ertuğrul, Halil Bedii Yönetken, Ercüment Ekrem Talu, Bedrettin Tuncel, Cevat Memduh Altar da bu dönemde öğretmenlik yaptılar. 1940’ta müzik ve sahne, 1949’da bale (İstanbul’daki Balet Akademisi’nin taşınmasıyla) bölümü açıldı. Okul sonraki dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, 1983’te ise Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlandı. Pek çok sanatçının (Orhan Şaik Gökyay, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kâzım Akses, Cahit Külebi, Gültekin Oransay, Mithat Fenmen gibi) yöneticilik yaptığı Ankara Devlet Konservatuvarı, yetenek sınavıyla girilen parasız yatılı bir okuldur.
Okulu bitirenler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Operası, Devlet Balesi, Devlet Tiyatrosu vb kurumlarda çalışabilirler.

Advertisement

Leave A Reply